University of East London - International Scholarships
University of East London
University of East London

Rank

University of East London Ranking

127

location

University of East London Location

London

University of East London

Rank

University Ranking

127

location

Img

London

ADD TO FAVOURITES

International Scholarships
Scholarship Name International Scholarships
Academic Year 2020
Scholarship amount Up to £3000
Nationality Any

The University will award scholarships/discounts of up to £3000 to our international self-funded students paying full overseas fees. Have a look at our scholarships available here. 

You can find out more by contacting our international student recruitment team at international@uel.ac.uk.

add to favourites
Interested in this School?

“Dịch vụ của SI-UK nhanh chóng, đáng tin cậy và hiệu quả. Những chuyên gia tư vấn của họ làm việc rất chuyên nghiệp với các trường đại học tại Anh Quốc. Thông qua những lời khuyên từ các tư vấn viên và dịch vụ nộp đơn của SI-UK, tôi đã có thể nhận được thư báo nhập học tại trường đại học mà tôi mong muốn.

Carla Termini King’s College London, Kế toán Tài chính

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool