Edge Hill University - Undergraduate Development Scholarship
Edge Hill University
Edge Hill University

Rank

Edge Hill University Ranking

70

location

Edge Hill University Location

North England

Edge Hill University Edge Hill University

Rank

University Ranking

70

location

Img

North England

ADD TO FAVOURITES

Undergraduate Development Scholarship
Scholarship Name Undergraduate Development Scholarship
Academic Year 2020
Scholarship amount Up to £1,200
Nationality Any

This scholarship is for students starting an Undergraduate (Bachelor’s) degree and is worth up to £1,200 towards the first year tuition fees. Successful students will be notified on their offer letter, with the award being made at the university’s discretion.

add to favourites
Interested in this School?

“Dịch vụ của SI-UK nhanh chóng, đáng tin cậy và hiệu quả. Những chuyên gia tư vấn của họ làm việc rất chuyên nghiệp với các trường đại học tại Anh Quốc. Thông qua những lời khuyên từ các tư vấn viên và dịch vụ nộp đơn của SI-UK, tôi đã có thể nhận được thư báo nhập học tại trường đại học mà tôi mong muốn.

Carla Termini King’s College London, Kế toán Tài chính

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool