Edge Hill University - International Achievement Scholarship (current students only)
Edge Hill University
Edge Hill University

Rank

Edge Hill University Ranking

70

location

Edge Hill University Location

North England

Edge Hill University Edge Hill University

Rank

University Ranking

70

location

Img

North England

ADD TO FAVOURITES

International Achievement Scholarship (current students only)
Scholarship Name International Achievement Scholarship (current students only)
Scholarship amount £2,000
Nationality Any

This scholarship is for Undergraduate students and is worth £2,000 toward your next year’s tuition fees. This is for student who display academic excellence, with an average mark of no less than 70%. In order to be eligible you must have no outstanding tuition or accommodation fees. This scholarship will be confirmed after the Assessment Board.

add to favourites
Interested in this School?

“Dịch vụ của SI-UK nhanh chóng, đáng tin cậy và hiệu quả. Những chuyên gia tư vấn của họ làm việc rất chuyên nghiệp với các trường đại học tại Anh Quốc. Thông qua những lời khuyên từ các tư vấn viên và dịch vụ nộp đơn của SI-UK, tôi đã có thể nhận được thư báo nhập học tại trường đại học mà tôi mong muốn.

Carla Termini King’s College London, Kế toán Tài chính

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool