University of Essex - Essex UKT Law Global Partner Premium Scholarships 2020-21
University of Essex
University of Essex

Rank

University of Essex Ranking

40

location

University of Essex Location

South England

University of Essex University of Essex

Rank

University Ranking

40

location

Img

South England

ADD TO FAVOURITES

Essex UKT Law Global Partner Premium Scholarships 2020-21
Scholarship Name Essex UKT Law Global Partner Premium Scholarships 2020-21
Academic Year 2020
Nationality Any

If you're an international student studying at one of our UKT Law global channel partners, you could be eligible for a scholarship worth approximately £8,400, which you'll receive as a 50% tuition fee discount in your first year of study. Malaysia - Brickfield Asia College, INTI University 50% fee discount (limited to one award per institution) for first year of study only

Academic Year 2020/21
Scholarship amount Up to £8,400
Level of study Undergraduate
More information https://www1.essex.ac.uk/fees-and-funding/documents/ug/ukt-law-global-partner-premium-2020.pdf
add to favourites
Interested in this School?

“Dịch vụ của SI-UK nhanh chóng, đáng tin cậy và hiệu quả. Những chuyên gia tư vấn của họ làm việc rất chuyên nghiệp với các trường đại học tại Anh Quốc. Thông qua những lời khuyên từ các tư vấn viên và dịch vụ nộp đơn của SI-UK, tôi đã có thể nhận được thư báo nhập học tại trường đại học mà tôi mong muốn.

Carla Termini King’s College London, Kế toán Tài chính

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool