University of Essex - Essex UKT Law Global Partner Scholarships (Undergraduate)
University of Essex
University of Essex

Rank

University of Essex Ranking

37

location

University of Essex Location

South England

University of Essex University of Essex

Rank

University Ranking

37

location

Img

South England

ADD TO FAVOURITES

Essex UKT Law Global Partner Scholarships (Undergraduate)
Scholarship Name Essex UKT Law Global Partner Scholarships (Undergraduate)
Academic Year 2020
Nationality Any

If you're an international student studying at one of our UKT Law global channel partners, you could be eligible for a scholarship worth up to £3,500, which you'll receive as a tuition fee discount distributed across your years of study. Malaysia - Brickfield Asia College, INTI University, KDU Universtiy 1+2 route - £3,500 (£1,750 per year for second and third years of study) 2+1 route - £2,500 (for third year of study)

Academic Year 2020/21
Scholarship amount Up to £3,500
Level of study Undergraduate
More information https://www1.essex.ac.uk/fees-and-funding/documents/ug/ukt-law-global-partner-2020.pdf
add to favourites
Interested in this School?

“Dịch vụ của SI-UK nhanh chóng, đáng tin cậy và hiệu quả. Những chuyên gia tư vấn của họ làm việc rất chuyên nghiệp với các trường đại học tại Anh Quốc. Thông qua những lời khuyên từ các tư vấn viên và dịch vụ nộp đơn của SI-UK, tôi đã có thể nhận được thư báo nhập học tại trường đại học mà tôi mong muốn.

Carla Termini King’s College London, Kế toán Tài chính

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool