University of Essex - Sports scholarships and bursaries
University of Essex
University of Essex

Rank

University of Essex Ranking

37

location

University of Essex Location

South England

University of Essex University of Essex

Rank

University Ranking

37

location

Img

South England

ADD TO FAVOURITES

Sports scholarships and bursaries
Scholarship Name Sports scholarships and bursaries
Academic Year 2020
Nationality Any

We offer sports scholarships to talented athletes in our focus sports providing coaching and support services, and free kit and use of facilities worth in excess of £1000. Additionally, we offer sports bursaries for undergraduate students worth up to £3000 per year, for dual-career athletes looking to combine their education with a route to playing professional sport upon graduation.

Academic Year 2020/21
Level of study Undergraduate
More information https://www.essex.ac.uk/sport/performance-sport
add to favourites
Interested in this School?

“Dịch vụ của SI-UK nhanh chóng, đáng tin cậy và hiệu quả. Những chuyên gia tư vấn của họ làm việc rất chuyên nghiệp với các trường đại học tại Anh Quốc. Thông qua những lời khuyên từ các tư vấn viên và dịch vụ nộp đơn của SI-UK, tôi đã có thể nhận được thư báo nhập học tại trường đại học mà tôi mong muốn.

Carla Termini King’s College London, Kế toán Tài chính

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool