University of Essex - Academic Excellence International Masters Scholarship (India)
University of Essex
University of Essex

Rank

University of Essex Ranking

37

location

University of Essex Location

South England

University of Essex University of Essex

Rank

University Ranking

37

location

Img

South England

ADD TO FAVOURITES

Academic Excellence International Masters Scholarship (India)
Scholarship Name Academic Excellence International Masters Scholarship (India)
Academic Year 2020
Scholarship amount Up to £5,000
Nationality Any

Our Academic Excellence International Masters Scholarship supports overseas students from specified countries who are funding their own studies at the University of Essex. We are offering a scholarship worth up to £5,000 if your grades in your first degree meet the required standard.

Academic Year 2020/21
Scholarship amount UP TO £5,000
Level of study Postgraduate Taught
Nature of study Full-time
More information https://www1.essex.ac.uk/fees-and-funding/masters/scholarships/academic-excellence.aspx
add to favourites
Interested in this School?

“Dịch vụ của SI-UK nhanh chóng, đáng tin cậy và hiệu quả. Những chuyên gia tư vấn của họ làm việc rất chuyên nghiệp với các trường đại học tại Anh Quốc. Thông qua những lời khuyên từ các tư vấn viên và dịch vụ nộp đơn của SI-UK, tôi đã có thể nhận được thư báo nhập học tại trường đại học mà tôi mong muốn.

Carla Termini King’s College London, Kế toán Tài chính

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool