University of Essex - Americas Regional Scholarship (Masters)
University of Essex
University of Essex

Rank

University of Essex Ranking

40

location

University of Essex Location

South England

University of Essex University of Essex

Rank

University Ranking

40

location

Img

South England

ADD TO FAVOURITES

Americas Regional Scholarship (Masters)
Scholarship Name Americas Regional Scholarship (Masters)
Academic Year 2020
Scholarship amount £3,000
Nationality Any

If you're an international student from the USA, Canada, Mexico, Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador or Peru and you are funding your own studies, you could be eligible for a scholarship worth £3,000 which you'll receive as a tuition fee discount in your first year.

Academic Year 2020/21
Scholarship amount £3,000
Level of study Postgraduate Taught
Nature of study Full-time
More information https://www1.essex.ac.uk/fees-and-funding/masters/scholarships/americas.aspx
add to favourites
Interested in this School?

“Dịch vụ của SI-UK nhanh chóng, đáng tin cậy và hiệu quả. Những chuyên gia tư vấn của họ làm việc rất chuyên nghiệp với các trường đại học tại Anh Quốc. Thông qua những lời khuyên từ các tư vấn viên và dịch vụ nộp đơn của SI-UK, tôi đã có thể nhận được thư báo nhập học tại trường đại học mà tôi mong muốn.

Carla Termini King’s College London, Kế toán Tài chính

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool