University of Essex - Sports Scholarship and Bursaries for Postgraduates
University of Essex
University of Essex

Rank

University of Essex Ranking

40

location

University of Essex Location

South England

University of Essex University of Essex

Rank

University Ranking

40

location

Img

South England

ADD TO FAVOURITES

Sports Scholarship and Bursaries for Postgraduates
Scholarship Name Sports Scholarship and Bursaries for Postgraduates
Academic Year 2020
Nationality Any

OurSports Scholarships provide structured support to teams and individuals, assisting talented student athletes to reach their full sporting potential.

Academic Year 2020/21
Scholarship amount Level of support based on needs analysis and performance status
Level of study Postgraduate Taught
More information https://www.essex.ac.uk/sport/performance-sport
add to favourites
Interested in this School?

“Dịch vụ của SI-UK nhanh chóng, đáng tin cậy và hiệu quả. Những chuyên gia tư vấn của họ làm việc rất chuyên nghiệp với các trường đại học tại Anh Quốc. Thông qua những lời khuyên từ các tư vấn viên và dịch vụ nộp đơn của SI-UK, tôi đã có thể nhận được thư báo nhập học tại trường đại học mà tôi mong muốn.

Carla Termini King’s College London, Kế toán Tài chính

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool