University of Exeter Scholarship Information
University of Exeter
University of Exeter

Xếp Hạng

University of Exeter  Ranking

12

Địa Điểm

University of Exeter  Địa Điểm

South England

University of Exeter University of Exeter

Xếp Hạng

University Ranking

12

Địa Điểm

Img

South England

Thêm Vào Ưa Thích

“Dịch vụ của SI-UK nhanh chóng, đáng tin cậy và hiệu quả. Những chuyên gia tư vấn của họ làm việc rất chuyên nghiệp với các trường đại học tại Anh Quốc. Thông qua những lời khuyên từ các tư vấn viên và dịch vụ nộp đơn của SI-UK, tôi đã có thể nhận được thư báo nhập học tại trường đại học mà tôi mong muốn.

Carla Termini King’s College London, Kế toán Tài chính

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool