Global Banking School - Academic Excellence Scholarship
Global Banking School
Global Banking School

location

Global Banking School Location

London

Global Banking School

location

Img

London

ADD TO FAVOURITES

Academic Excellence Scholarship
Scholarship Name Academic Excellence Scholarship
Academic Year 2019
Scholarship amount Up to £2,000
Nationality Any

During your admission process, we look at your grades and their relevance to the course you will pursue with us. There is upto GBP 2,000 scholarship for students who have achieved excellence in their studies.

add to favourites
Interested in this School?

“Dịch vụ của SI-UK nhanh chóng, đáng tin cậy và hiệu quả. Những chuyên gia tư vấn của họ làm việc rất chuyên nghiệp với các trường đại học tại Anh Quốc. Thông qua những lời khuyên từ các tư vấn viên và dịch vụ nộp đơn của SI-UK, tôi đã có thể nhận được thư báo nhập học tại trường đại học mà tôi mong muốn.

Carla Termini King’s College London, Kế toán Tài chính

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool