University of Hertfordshire - Vice-Chancellor’s Scholarship
University of Hertfordshire
University of Hertfordshire

Rank

University of Hertfordshire  Ranking

88

location

University of Hertfordshire  Location

South England

University of Hertfordshire

Rank

University Ranking

88

location

Img

South England

ADD TO FAVOURITES

Vice-Chancellor’s Scholarship
Scholarship Name Vice-Chancellor’s Scholarship
Academic Year 2020
Scholarship amount Up to £2,000
Nationality Any

Available to all applicants who pay overseas fees to the University. The University will consider your application for scholarships looking at your interest in your chosen course, motivation for studying as well as your future career aspirations after graduation.

No additional scholarship application required to be considered.

Amount: £1,000 & £2,000 for September intake.

add to favourites
Interested in this School?

“Dịch vụ của SI-UK nhanh chóng, đáng tin cậy và hiệu quả. Những chuyên gia tư vấn của họ làm việc rất chuyên nghiệp với các trường đại học tại Anh Quốc. Thông qua những lời khuyên từ các tư vấn viên và dịch vụ nộp đơn của SI-UK, tôi đã có thể nhận được thư báo nhập học tại trường đại học mà tôi mong muốn.

Carla Termini King’s College London, Kế toán Tài chính

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool