University of Huddersfield - Malaysian International Scholarship
University of Huddersfield
University of Huddersfield

Rank

University of Huddersfield Ranking

73

location

University of Huddersfield Location

North England

University of Huddersfield

Rank

University Ranking

73

location

Img

North England

ADD TO FAVOURITES

Malaysian International Scholarship
Scholarship Name Malaysian International Scholarship
Academic Year 2020
Nationality Any

Key facts

This scholarship will be awarded to Malaysian applicants that have applied to study at the University for courses starting in September 2020 and January 2021.

£4,000 and £5,000 scholarships are available for courses in the following academic schools at the University:

Capped Fees of £10,500 for programmes in the following Schools:

  • Business School
  • Art, Design and Architecture
  • Computing and Engineering
  • Education and Professional Development

Capped Fees of £11,500 for programmes in the School of Applied Sciences

Open to applicants who are nationals of Malaysia only.

Available for new students to the University.

Available for both undergraduate and postgraduate taught programmes.

The £4000 or £5000 is the maximum scholarship available, and cannot be used in conjunction with any other scholarship.

add to favourites
Interested in this School?

“Dịch vụ của SI-UK nhanh chóng, đáng tin cậy và hiệu quả. Những chuyên gia tư vấn của họ làm việc rất chuyên nghiệp với các trường đại học tại Anh Quốc. Thông qua những lời khuyên từ các tư vấn viên và dịch vụ nộp đơn của SI-UK, tôi đã có thể nhận được thư báo nhập học tại trường đại học mà tôi mong muốn.

Carla Termini King’s College London, Kế toán Tài chính

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool