UWE Bristol Scholarship Information
UWE Bristol
UWE Bristol

Xếp Hạng

UWE Bristol Ranking

58

Địa Điểm

UWE Bristol Địa Điểm

South England

UWE Bristol

Xếp Hạng

University Ranking

58

Địa Điểm

Img

South England

Thêm Vào Ưa Thích

Tên học bổng Số lượng
Master of Business Administration (MBA) 50% tuition fees
Chancellor's Scholarship 50% tuition fees
Millennium Scholarship 50% tuition fees
International Sport Scholarship - UG 30% tuition fee
International Sport Scholarship - PG 30% tuition fee
Bạn Có Quan Tâm?

“Dịch vụ của SI-UK nhanh chóng, đáng tin cậy và hiệu quả. Những chuyên gia tư vấn của họ làm việc rất chuyên nghiệp với các trường đại học tại Anh Quốc. Thông qua những lời khuyên từ các tư vấn viên và dịch vụ nộp đơn của SI-UK, tôi đã có thể nhận được thư báo nhập học tại trường đại học mà tôi mong muốn.

Carla Termini King’s College London, Kế toán Tài chính

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool