Các Khoá Học Y, Nha Khoa và Thú Y tại Vương Quốc Anh

Dịch Vụ Ứng Tuyển Ngành Y

Thông tin dành cho sinh viên quốc tế
về ngành Y Học tại Vương quốc Anh.

Học Ngành Y Tại Vương Quốc Anh

Các khoá học ngành Y, Nha Khoa và Thú Y ở Vương quốc Anh nằm trong những chương trình khó khăn và nhiều cạnh tranh nhất đối với sinh viên quốc tế. Đó là lý do SI-UK đã thành lập Dịch Vụ Ngành Y để hỗ trợ sinh viên thuộc liên minh châu Âu và quốc tế với đơn ứng tuyển vào các trường Y tại Vương quốc Anh.

Đầu tiên, bạn sẽ được thu xếp một tư vấn viên để đánh giá học bạ và đảm bảo bạn đủ điều kiện để ứng tuyển. Sau đó chúng tôi sẽ cẩn thận chọn lựa trường Y phù hợp và đảm bảo bạn đã vượt qua các bài thi liên quan như UKCAT hoặc BMAT. Thư giới thiệu cá nhân của bạn sẽ được đánh giá và biên tập lại và nộp trước thời hạn ứng tuyển.

Nếu được chấp nhận phỏng vấn, bạn sẽ tham gia vào phần thực hành phỏng vấn với với bác sĩ nằm trong ban tuyển sinh của một trường Y tại London.

Đơn Ứng Tuyển Ngành Y Học Của Bạn

Chọn Lựa Đúng Trường: Các trường Y tại Vương quốc Anh có tỉ lệ ứng viên cao, và một vài trường có độ canh tranh cao hơn trong việc nhập học thành công. Chúng tôi có thể giúp bạn quyết định nơi học tốt nhất và nếu bạn muốn học một khoá học truyền thống, tích hợp và dựa trên các vấn đề tại trường Y ở Vương quốc Anh.

Điền Đơn Ứng Tuyển UCAS: Ứng tuyển thông qua UCAS có thể khá rắc rối và điền vào đơn ứng tuyển không có sai sót là điều rất quan trọng với bất kỳ sinh viên nào, đặc biệt là những ai muốn học ngành Y. Bất kỳ bằng chứng nào về việc thiếu chính xác hoặc trong cách nhìn nhận chi tiết đều đe doạ tính thành công của đơn ứng tuyển. Vì vậy chúng tôi sẽ điền vào đơn ứng tuyển của bạn với tính chuẩn xác cao nhất và không chút sai sót.

Chỉnh Sửa Thư Giới Thiệu Cá Nhân: Đây là cơ hội của bạn để cho nhà trường biết vì sao họ nên chọn bạn. Thư giới thiệu nên có đủ thông tin về lý do bạn muốn theo học ngành Y, những kinh nghiệm đi làm trước đó và cho thấy sự hiểu biết về môn học và khoá học. Vì ngành Y có tính cạnh tranh cao, các biên tập viên của chúng tôi sẽ chỉnh sửa thư giới thiệu cá nhân của bạn một cách hiệu quả nhất.

Thực Hành Phỏng Vấn: Mỗi trường đều có một hệ thống khác biệt để phỏng vấn các ứng viên. Bạn có thể gặp ban tuyển sinh các bác sĩ và giáo dân truyền thống, nhưng cũng có rất nhiều khả năng gặp một Kỳ Thi Khám Lâm Sàng Có Cấu Trúc (OSCE) bao gồm các buổi phỏng vấn ngắn. Dịch Vụ Ngành Y sẽ cung cấp thực hành phỏng vấn với bác sĩ trong ban tuyển sinh của một trường Y học tại London.

Phí Dịch Vụ Ngành Y Học

Phí của dịch vụ này là £750. Để tìm hiểu thêm, hãy đăng ký tư vấn miễn phí ngay hôm nay.

Dịch vụ của SI-UK thật nhanh, đáng tin tưởng và hiệu quả. Tư vấn viên của tôi đã nâng cao khả năng trúng tuyển vào trường đại học hàng đầu tại đây.
Carla Termini
International Business Economics at City University

Read more testimonials

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool