Các Khoá Học Y, Nha Khoa và Thú Y tại Vương Quốc Anh
Các Khoá Học Y, Nha Khoa và Thú Y tại Vương Quốc Anh

Dịch Vụ Y Khoa

Thông tin dành cho sinh viên quốc tế
du học ngành Y tại Vương quốc Anh.

Theo Học Ngành Y Khoa Tại Vương Quốc Anh

Các khoá học ngành Y Khoa, Nha Khoa và Thú Y ở Vương quốc Anh nằm trong số những chương trình khó và nhiều cạnh tranh nhất đối với sinh viên quốc tế. Đó là lý do SI-UK đã cung cấp Dịch vụ Y Khoa để hỗ trợ sinh viên thuộc Liên Minh Châu Âu và quốc tế với đơn ứng tuyển vào các trường Y tại Vương quốc Anh.

Đầu tiên, bạn sẽ trao đổi cùng một tư vấn viên để đánh giá học bạ và đảm bảo bạn đạt điều kiện ứng tuyển. Sau đó, chúng tôi sẽ cẩn thận chọn lựa những trường Y phù hợp và đảm bảo bạn sẽ vượt qua các bài thi liên quan như UKCAT hoặc BMAT. Bài luận cá nhân của bạn sẽ được đánh giá và biên chỉnh và gửi nộp trước thời hạn ứng tuyển.

Nếu được chấp nhận phỏng vấn, bạn sẽ tham gia vào phần thực hành phỏng vấn với với bác sĩ thuộc ban tuyển sinh của một trường Y tại London.

Đơn ứng tuyển ngành Y Học của bạn

Chọn lựa đúng trường: Các trường Y tại Vương quốc Anh có tỉ lệ ứng viên cao, và một vài trường có độ canh tranh nhập học thành công cao hơn. Chúng tôi có thể giúp bạn đưa ra quyết định về nơi học tốt nhất và nếu bạn muốn theo học một khoá học truyền thống, tích hợp và dựa trên các vấn đề tại trường Y ở Vương quốc Anh.

Điền đơn ứng tuyển UCAS: Ứng tuyển thông qua UCAS có thể khá rắc rối và sinh viên cần lưu ý không xảy ra sai sót, đặc biệt là đối với những ai muốn theo học ngành Y. Bất kỳ điều gì thiếu chính xác hoặc cách nhìn nhận chi tiết chưa chuẩn đều có thể ảnh hưởng đến thành công của đơn ứng tuyển. Vì vậy, chúng tôi sẽ thay bạn điền thông tin vào đơn ứng tuyển với tính chuẩn xác cao nhất và không để xảy ra sai sót.

Chỉnh sửa thư giới thiệu cá nhân: Đây là cơ hội để bạn đưa ra lý do tại sao trường phải chọn bạn thay vì một ứng viên khác. Thư giới thiệu nên có đủ thông tin về lý do bạn muốn theo đuổi ngành Y, những kinh nghiệm đi làm trước đó và thể hiện sự hiểu biết về môn học cũng như khoá học. Ngành Y có tính cạnh tranh cao, vì vậy, các biên tập viên của chúng tôi sẽ chỉnh sửa thư giới thiệu cá nhân của bạn để đạt được hiệu quả cao nhất.

Thực hành phỏng vấn: Mỗi ngôi trường đều có một hệ thống phỏng vấn ứng viên khác nhau. Dịch Vụ Ngành Y sẽ giúp bạn thực tập phỏng vấn với bác sĩ thuộc ban tuyển sinh của một trường Y học tại London.

Phí dịch vụ Y Khoa

Phí của dịch vụ này là £750. Để tìm hiểu thêm, hãy đăng ký tư vấn miễn phí ngay hôm nay.

Dịch vụ của SI-UK thật nhanh, đáng tin cậy và hiệu quả. Tư vấn viên của tôi đã nâng cao khả năng trúng tuyển vào trường đại học hàng đầu tại đây.
Carla Termini
International Business Economics
City University

Read more testimonials

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool