Thành Công với Oxbridge
Thành Công với Oxbridge

Thành Công với Oxbridge

Thành Công với Oxbridge

Đây là một số những sinh viên quốc tế đã được chúng tôi giúp được nhận học vào những trường đại học tốt nhất ở Vương quốc Anh và trên thế giới:

University of Oxford University of Oxford

University of Oxford

Name Course
R MIHARA PhD Oriental Studies
A KARIYA MSc Modern Japanese Studies
R NINOMIYA MA Politics
J TURAPOV Foundations of Diplomacy
H FUKAMACHI MBA
A TAKAHASHI NOUH MSc Biodiversity, Conservation and Management
K TOMONO MSc Chemical Biology
University of Oxford University of Oxford

University of Cambridge

Name Course
I GJUZI BA Architecture
J ABE LLM
S AMANO LLM
C OTSUKA (TAKAHASHI) MPhil Education
D ZHU MBA
University of Oxford University of Oxford

Imperial College London

Name Course
T KATO MSc Transport
Y KANO MBA
N MATSUMOTO MSc Scientific, Technical and Medical Translation with Translation Technology
M KIHARA Master of Public Health
C SHAN MSc Finance
University of Oxford University of Oxford

London School of Economics

Name Course
N TANG BSc in Philosophy, Politics and Economics
T HARANOU MSc in Public Management and Governance
M HATAYAMA MSc Local Economic Development
M TAKEUCHI MSc Economics
H KATAYAMA MPA
Y KANG MSc Political Theory
T MIZOGUCHI LLM
H HOSHIRO MSc Economics
T TANAKA MPA
University of Oxford University of Oxford

King's College London

Name Course
R OSUKA BA War Studies
H SENOO MA Child Studies
H JAIN MSc Environmental Monitoring, Modelling & Management
M OKUMURA MA Human Resources Management & Organisational Analysis
J ZHANG BA Film Studies
R KOBEYSSI BSc Business Management
University of Oxford University of Oxford

University College London

Name Course
T ISHIDA LLM
DH ZHONG BSc Mathematics and Physics
Y SANO MSc Development Administration & Planning
T UCHISAKA MA Philosophy, Politics and Economics of Health
R GOTO LLM
Y HAMLAI BSc Economics
Dịch vụ của SI-UK thật nhanh, đáng tin cậy và hiệu quả. Tư vấn viên của tôi đã nâng cao khả năng trúng tuyển vào trường đại học hàng đầu tại đây.
Carla Termini
International Business Economics
City University

Read more testimonials

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool