Dịch Vụ Cao Học Oxbridge
Dịch Vụ Cao Học Oxbridge

Dịch Vụ Cao Học Oxbridge

Dịch Vụ Cao Học Oxbridge

Đơn Ứng Tuyển Oxbridge Bậc Cao Học

SI-UK sẽ hỗ trợ bạn với việc nộp đơn ứng tuyển vào hai trong số các trường đại học dưới đây, kèm theo một đơn ứng tuyển cho trường thứ ba không nằm trong danh sách. Nếu bạn muốn nộp đơn vào nhiều hơn 02 trường trong danh sách, chi phí phụ trội sẽ là £100 cho mỗi trường. Chi phí của dịch vụ này là £1,200 (đã bao gồm thuế GTGT).

Danh sách bao gồm những trường đại học nào?

Đơn Ứng Tuyển Oxbridge Của Bạn

Với Dịch Vụ Ứng Tuyển Oxbridge bậc Cao Học, SI-UK sẽ thực hiện những điều dưới đây để hiện thức hoá cơ hội thành công của bạn:

 • Giám định hồ sơ của bạn trước khi nộp và xác nhận bạn đủ điều kiện để ứng tuyển
 • Đưa ra lời khuyên về khoá học nên chọn
 • Cung cấp danh sách các văn bản được nhà trường yêu cầu
 • Đưa ra lời khuyên về cách xây dựng thư giới thiệu cá nhân
 • Biên tập tất cả những văn bản hỗ trợ bao gồm thư giới thiệu cá nhân, CV, thư giới thiệu và bất kỳ tài liệu viết nào khác
 • Điền vào đơn ứng tuyển của trường
 • Tiến hành một cuộc tập phỏng vấn không có chủ đề cụ thể và đưa ra một báo cáo phản hồi bằng văn bản
 • Đưa ra lời khuyên về sự lựa chọn các trường thuộc Oxford và Cambridge
 • Xác nhận trường đã nhận được đơn ứng tuyển

Gặp Chúng Tôi Hôm Nay

Nếu bạn đang quan tâm tới việc tìm hiểu thêm về Dịch Vụ Oxbridge Bậc Cao Học, hãy liên lạc với chúng tôi bằng cách đăng ký tư vấn miễn phí ngay hôm nay.

Dịch vụ của SI-UK thật nhanh, đáng tin cậy và hiệu quả. Tư vấn viên của tôi đã nâng cao khả năng trúng tuyển vào trường đại học hàng đầu tại đây.
Carla Termini
International Business Economics
City University

Read more testimonials

 • Study at University of Glasgow
 • Study at University of Kent
 • Study at University of Oxford
 • Study at University of East Anglia
 • Study at London School of Economics
 • Study at University of Liverpool