Chi Tiết Dịch Vụ Oxbridge Cho Bậc Đại Học và Cao Học
Chi Tiết Dịch Vụ Oxbridge Cho Bậc Đại Học và Cao Học

Dịch Vụ Oxbridge Bậc Đại Học

Dịch Vụ Oxbridge Bậc Đại Học

Đơn Ứng Tuyển Oxbridge Bậc Đại Học

SI-UK sẽ hỗ trợ bạn với đơn ứng tuyển vào năm trong số các trường trong danh sách dưới đây tại bậc đại học trong bất cứ kỳ UCAS nào. Chi phí là £580 (đã bao gồm thuế GTGT).

Danh Sách Bao Gồm Các Trường Đại Học Nào?

Đơn Ứng Tuyển Oxbridge Của Bạn

Với Dịch Vụ Oxbridge Bậc Đại Học, SI-UK sẽ thực hiện những điều sau để hiện thực hoá cơ hội thành công của bạn:

 • Giám định hồ sơ của bạn trước khi nộp và xác nhận bạn đủ điều kiện để ứng tuyển
 • Đưa ra lời khuyên về khoá học nên chọn
 • Cung cấp danh sách các văn bản được nhà trường yêu cầu
 • Đưa ra lời khuyên về cách xây dựng thư giới thiệu cá nhân
 • Biên tập tất cả những văn bản hỗ trợ bao gồm thư giới thiệu cá nhân, CV, thư giới thiệu và bất kỳ tài liệu viết nào khác
 • Điền vào đơn ứng tuyển của trường
 • Tiến hành một cuộc tập phỏng vấn không có chủ đề cụ thể và đưa ra một báo cáo phản hồi bằng văn bản
 • Đưa ra lời khuyên về sự lựa chọn các trường thuộc Oxford và Cambridge
 • Xác nhận trường đã nhận được đơn ứng tuyển

Gặp Chúng Tôi Hôm Nay

Nếu bạn đang quan tâm tới việc tìm hiểu thêm về Dịch Vụ Oxbridge Bậc Đại Học, vui lòng đăng ký buổi tư vấn miễn phí với chúng tôi ngay hôm nay.

Dịch vụ của SI-UK thật nhanh, đáng tin cậy và hiệu quả. Tư vấn viên của tôi đã nâng cao khả năng trúng tuyển vào trường đại học hàng đầu tại đây.
Carla Termini
International Business Economics
City University

Read more testimonials

 • Study at University of Glasgow
 • Study at University of Kent
 • Study at University of Oxford
 • Study at University of East Anglia
 • Study at London School of Economics
 • Study at University of Liverpool