Dịch Vụ Ứng Tuyển Cao Cấp Cho Sinh Viên Quốc Tế
Dịch Vụ Ứng Tuyển Cao Cấp Cho Sinh Viên Quốc Tế

Dịch Vụ Ứng Tuyển Cao Cấp

Chúng tôi bảo đảm bạn sẽ trúng tuyển
tối thiểu vào một trường tại Vương quốc Anh.

Dịch Vụ Ứng Tuyển Cao Cấp

Quy trình nộp đơn ứng tuyển vào trường đại học tại Vương quốc Anh có thể tốn khá nhiều thời gian và phức tạp, đặc biệt nếu tiếng Anh không phải là ngôn ngữ đầu tiên của bạn.

Dịch Vụ Ứng Tuyển Cao Cấp sẽ kết nối sinh viên quốc tế với một chuyên gia đặc nhiệm, người sẽ bước đầu tư vấn và chuẩn bị đơn ứng tuyển của bạn với chất lượng cao nhất, đảm bảo việc bạn sẽ được nhận học vào tối thiểu một trường tại Vương quốc Anh.

Dịch vụ bao gồm những gì?

Premium Services

Hãy gặp Chúng Tôi ngay hôm nay

Chi phí của Dịch Vụ Ứng Tuyển Cao Cấp là £340. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm thông tin, vui lòng đăng ký tư vấn miễn phí.

Dịch vụ của SI-UK thật nhanh, đáng tin cậy và hiệu quả. Tư vấn viên của tôi đã nâng cao khả năng trúng tuyển vào trường đại học hàng đầu tại đây.
Carla Termini
International Business Economics
City University

Read more testimonials

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool