Dịch Vụ Các Trường UCAS
Dịch Vụ Các Trường UCAS

Dịch Vụ Các Trường UCAS

Dịch Vụ Các Trường UCAS

Việc đảm bảo trúng tuyển cho học sinh của bạn vào đúng trường đại học vô cùng quan trọng, và khi đạt được điều này, cảm giác đạt được thành tích thật tuyệt vời.

Chúng tôi hiểu rất rõ điều này.

Trong suốt 11 năm qua, SI-UK đã tư vấn và đưa hàng ngàn sinh viên quốc tế vào học tại những trường đại học hàng đầu tại Vương quốc Anh. Tiếp theo có thể là những học sinh quốc tế cấp III của bạn. Trong quá trình này, ngôi trường của bạn có thể được nhận phần thưởng cho việc chăm sóc học sinh của họ chu đáo.

Làm việc cùng với những giáo viên cấp III của bạn - hoặc với từng cá nhân - chúng tôi có thể tư vấn và đảm bảo trúng tuyển cho các sinh viên quốc tế vào học tại những trường đại học hàng đầu Vương quốc Anh thông qua UCAS.

Dịch vụ của SI-UK thật nhanh, đáng tin cậy và hiệu quả. Tư vấn viên của tôi đã nâng cao khả năng trúng tuyển vào trường đại học hàng đầu tại đây.
Carla Termini
International Business Economics
City University

Read more testimonials

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool