Lựa Chọn Ngành Học Tại Vương Quốc Anh Cho Sinh Viên Quốc Tế
Lựa Chọn Ngành Học Tại Vương Quốc Anh Cho Sinh Viên Quốc Tế

Lựa Chọn Ngành Học Tại Vương Quốc Anh

Tìm hiểu thêm các bậc giáo dục tại Vương quốc Anh
và nộp đơn ứng tuyển cho các khoá học cùng SI-UK.

Lựa Chọn Ngành Học Tại Vương Quốc Anh

SI-UK sẽ hỗ trợ bạn nộp đơn vào các khoá học mình mong muốn.

Theo truyền thống, các chương trình cử nhân tại Vương quốc Anh kéo dài 03 năm và thạc sĩ là 01 năm. Nếu bạn là sinh viên quốc tế muốn nâng cao kĩ năng tiếng Anh hoặc muốn đạt yêu cầu nhập học các khoá dự bị,  các trường Anh ngữ sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu.

Nếu bạn vẫn chưa chắc về chương trình sẽ học tại Vương quốc Anh, hãy đăng ký tư vấn miễn phí với chúng tôi. Các tư vấn viên bậc đại học sẽ hỗ trợ bạn chọn trường, khoá học và địa điểm học phù hợp.

Dịch vụ của SI-UK thật nhanh, đáng tin cậy và hiệu quả. Tư vấn viên của tôi đã nâng cao khả năng trúng tuyển vào trường đại học hàng đầu tại đây.
Carla Termini
International Business Economics
City University

Read more testimonials

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool