Lựa Chọn Ngành Học Tại Vương Quốc Anh Cho Sinh Viên Quốc Tế

Lựa Chọn Ngành Học Tại Vương Quốc Anh

Tìm hiểu thêm về mọi cấp bậc giáo dục tại Vương quốc Anh
và nộp đơn ứng tuyển cho các khoá học cùng SI-UK.

Lựa Chọn Ngành Học Tại Vương Quốc Anh

SI-UK sẽ hỗ trợ bạn với đơn ứng tuyển vào bất kỳ trình độ giáo dục nào bạn muốn nhận được tại Vương quốc Anh.

Vương quốc Anh cung cấp chương trình học cấp bậc đại học kéo dài 03 năm và cấp bậc thạc sĩ trong 01 năm theo cách truyền thống. Nếu bạn là sinh viên quốc tế muốn nâng cao Anh ngữ hoặc muốn đủ tiêu chuẩn nhập học, các khoá học dự bị và các trường Anh ngữ sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu.

Nếu bạn vẫn chưa chắc về trình độ học tại Vương quốc Anh, hãy đăng ký tư vấn miễn phí ngay hôm nay và để những chuyên gia đại học của chúng tôi chọn đúng cơ sở giáo dục, khoá học và địa điểm học giúp bạn.

Dịch vụ của SI-UK thật nhanh, đáng tin tưởng và hiệu quả. Tư vấn viên của tôi đã nâng cao khả năng trúng tuyển vào trường đại học hàng đầu tại đây.
Carla Termini
International Business Economics at City University

Read more testimonials

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool