Dự Bị Đại Học tại London
Dự Bị Đại Học tại London

Dự Bị Đại Học tại London

Các khoá dự bị đại học cho sinh viên quốc tế tại London.

Dự Bị Đại Học tại London

Các khoá dự bị đại học có thể chuẩn bị cho bạn hành trang cho nhiều môn học như: Thương Mại, Tài Chính và Quản Lý, Máy Tính, Luật, Nghệ Thuật và Thiết Kế, Kỹ Sư, Khoa Học Xã Hội, Y Học, Khoa Học và Dược Học, Truyền Thông và Nhân Học.

Một số trường cung cấp khoá dự bị là đối tác của các trường đại học và có thể đảm bảo tiến độ tới cơ sở giáo dục đó nếu sinh viên đạt được điểm yêu cầu. Rất nhiều chương trình cho thấy sinh viên sử dụng ký túc xá, hưởng lợi ích từ trường đại học kèm quyền truy cập vào thư viện, cơ sở vật chất và thể thao.

Yêu Cầu Khoá Dự Bị Đại Học

Điểm IELTS tối thiểu được yêu cầu là 4.5 đối với sinh viên quốc tế muốn theo học khoá dự bị, với không phần thi nào đạt điểm dưới 4.0. Nếu bạn cần cải thiện Anh ngữ của mình, chúng tôi sẽ cung cấp các khoá học dự bị IELTS cho mọi trình độ và khả năng. Đăng ký thi thử IELTS và nâng cao điểm số đọc, viết, nói và nghe.

Nếu bạn không có chứng chỉ tiếng Anh nào, bạn có thể tham gia vào khoá học tiếng Anh hoặc trường cao đẳng trước khi bắt đầu khoá dự bị đại học. Các văn bản và yêu cầu đầu vào bao gồm:

 • Điểm IELTS tối thiểu 4.5 hoặc tương đương
 • Bằng tốt nghiệp cấp II
 • Học bạ cấp II
 • Thư giới thiệu từ giáo viên nhà trường
 • Thư giới thiệu cá nhân
 • Bản photocopy hộ chiếu và visa
 • Đơn ứng tuyển đã hoàn tất

Dự Bị Đại Học tại Các Trường Cao Đẳng ở London

Dự Bị Đại Học tại Các Trường Đại Học ở London

Dịch vụ của SI-UK thật nhanh, đáng tin cậy và hiệu quả. Tư vấn viên của tôi đã nâng cao khả năng trúng tuyển vào trường đại học hàng đầu tại đây.
Carla Termini
International Business Economics
City University

Read more testimonials

 • Study at University of Glasgow
 • Study at University of Kent
 • Study at University of Oxford
 • Study at University of East Anglia
 • Study at London School of Economics
 • Study at University of Liverpool