Bậc Đại Học tại Vương Quốc Anh

Bậc Đại Học tại Vương Quốc Anh

Thông tin bậc đại học dành cho sinh viên quốc tế.

Bậc Đại Học tại Vương Quốc Anh

Sinh viên tại Anh, Wales và Scotland gia nhập đại học ở tuổi 18, thường sau khi đã hoàn tất bậc A-levels và 13 năm học phổ thông. Các ứng viên bậc đại học vào hầu hết các trường tại Vương quốc Anh đều được quản lý bởi UCAS - Dịch Vụ Tuyển Sinh Các Trường Đại Học và Cao Đẳng - và với tư cách là một trung tâm UCAS chính thức, đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp của SI-UK sẽ hướng dẫn bạn trong suốt quy trình ứng tuyển với các dịch vụ khác nhau.

Với tấm bằng đầu tiên, phần lớn sinh viên sẽ đăng ký học bằng Cử Nhân 03 năm, bao gồm các hội nghị chuyên đề, các buổi thảo luận và bài giảng với nhiều mô đun khác nhau. Có những mô đun tuỳ chọn và vì vậy bạn có thể chỉnh sửa việc học sao cho phù hợp nhất. Bằng khoa học và kỹ sư thường mất 04 năm học và bao gồm dự án nghiên cứu hoặc bài luận. Có một số trường đại học tại Anh đã giới thiệu khoá học 02 năm.

Cấp bằng chung là một sự lựa chọn khác - chia sẻ thời gian của bạn giữa hai khoá học khác nhau - trong khi phần lớn các trường cung cấp bằng với 01 năm thực tập trong ngành.

Vào thời điểm tốt nghiệp, bạn có thể lựa chọn tìm việc toàn thời gian và khởi nghiệp hoặc chuyển tiếp tới bậc cao học.

Lựa Chọn Bằng Rút Gọn Bậc Đại Học

Các khoá học ngắn hơn có sẵn:

  • Certificate of Higher Education (CertHE) – Bạn có thể chọn học một năm toàn thời gian hoặc hai năm bán thời gian
  • Diploma of Higher Education (DipHE) – Khoá học 02 năm toàn thời gian

Việc hoàn thành các khoá học trên vẫn chưa đủ điều kiện để nhập học bậc cao học, nhưng sinh viên được lựa chọn chuyển tiếp vào năm 02 hoặc 03 của bằng thông thường nếu muốn tốt nghiệp.

SI-UK Có Thể Giúp Bạn Với Đơn Ứng Tuyển

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về việc học bậc đại học tại Vương quốc Anh, hãy đăng ký tư vấn miễn phí ngay hôm nay.

Dịch vụ của SI-UK thật nhanh, đáng tin tưởng và hiệu quả. Tư vấn viên của tôi đã nâng cao khả năng trúng tuyển vào trường đại học hàng đầu tại đây.
Carla Termini
International Business Economics at City University

Read more testimonials

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool