Bậc Đại Học tại Vương Quốc Anh
Bậc Đại Học tại Vương Quốc Anh

Bậc Đại Học tại Vương Quốc Anh

Thông tin bậc đại học dành cho sinh viên quốc tế.

Học Đại Học tại Vương Quốc Anh

Sinh viên tại Anh, Wales và Scotland học đại học ở tuổi 18, thường sau khi đã hoàn tất bậc A-levels và 13 năm học phổ thông. Hồ sơ nhập học vào tất cả các trường đại học tại Anh Quốc được quản lý bởi UCAS - Dịch Vụ Tuyển Sinh Đại Học và Cao Đẳng. Là một trung tâm UCAS chính thức, đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp của SI-UK sẽ hướng dẫn bạn thực hiện toàn bộ quá trình nộp đơn này với các dịch vụ khác nhau.

Với bằng cử nhân đầu tiên, phần lớn sinh viên sẽ học trong 03 năm, bao gồm các hội nghị chuyên đề, các buổi hội thảo và bài giảng của nhiều mô đun khác nhau. Một số mô đun tự chọn và vì vậy bạn có thể tự quyết định kế hoạch học tập sao cho phù hợp với mong muốn của bạn. Một số chương trình cử nhân như ngành Khoa học và Kỹ sư thường sẽ học 04 năm. Một số trường đại học tại Anh cung cấp chương trình cử nhân 2 năm (fast-track) giúp sinh viên nhanh chóng tốt nghiệp và làm việc.

Cấp bằng chung là một sự lựa chọn khác - chia sẻ thời gian của bạn giữa hai khoá học khác nhau - trong khi phần lớn các trường cung cấp bằng với 01 năm thực tập trong ngành.

Khi tốt nghiệp, bạn có thể làm việc toàn thời gian và khởi nghiệp hoặc tiếp tục học bậc cao học.

Lựa Chọn Bằng Rút Gọn Bậc Đại Học

Các khoá học ngắn hơn có sẵn:

  • Certificate of Higher Education (CertHE) – Bạn có thể chọn học một năm toàn thời gian hoặc hai năm bán thời gian
  • Diploma of Higher Education (DipHE) – Khoá học 02 năm toàn thời gian

Việc hoàn thành các khoá học trên không đủ điều kiện để nhập học bậc cao học, nhưng sinh viên được lựa chọn chuyển tiếp vào năm 02 hoặc 03 của chương trình cử nhân thông thường nếu bạn muốn.

SI-UK Hỗ Trợ Nộp Đơn

Hãy đăng ký tư vấn miễn phí thông tin nhập học bậc đại học tại Vương quốc Anh ngay hôm nay.

Dịch vụ của SI-UK thật nhanh, đáng tin cậy và hiệu quả. Tư vấn viên của tôi đã nâng cao khả năng trúng tuyển vào trường đại học hàng đầu tại đây.
Carla Termini
International Business Economics
City University

Read more testimonials

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool