Top 10 Đại học tại Anh Quốc theo ngành 2020
Top 10 Đại học tại Anh Quốc theo ngành 2020

Top 10 Đại học tại Anh Quốc theo ngành học

Tìm hiểu thêm về các trường Đại học hàng đầu với một số các ngành học phổ biến nhất tại Anh Quốc.

“Dịch vụ của SI-UK nhanh chóng, đáng tin cậy và hiệu quả. Những chuyên gia tư vấn của họ làm việc rất chuyên nghiệp với các trường đại học tại Anh Quốc. Thông qua những lời khuyên từ các tư vấn viên và dịch vụ nộp đơn của SI-UK, tôi đã có thể nhận được thư báo nhập học tại trường đại học mà tôi mong muốn.

Carla Termini King’s College London, Kế toán Tài chính

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool