Top 10 trường đại học ngành Kế Toán và Tài Chính 2018
Top 10 trường đại học ngành Kế Toán và Tài Chính 2018

Top 10 - Kế Toán và Tài Chính

Những trường đại học tốt nhất ngành Kế Toán và Tài Chính tại Vương quốc Anh.

Top 10 đại học Anh Quốc chuyên ngành Kế toán & Tài chính 2018

Các chương trình Kế toán & Tài chính tại Vương quốc Anh giúp chuẩn bị cho ngành nghề tương lai của sinh viên trong các lĩnh vực kế toán, tài chính và kinh doanh. Các khoá học đề cập tới các chủ đề như tài chính tập đoàn, rủi ro tài chính, quản lý kế toán và sổ sách, cũng như các vấn đề khác trong kinh doanh như vận hành và quản lý nhân sự.

Theo học ngành Kế toán & Tài chính tại Vương quốc Anh

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về các khoá học chuyên ngành này, hãy đăng ký buổi tư vấn miễn phí tại London, Manchester hoặc qua Skype ngay hôm nay.

Top 10 đại học Anh Quốc chuyên ngành Kế toán & Tài chính

Rank University Location
1 University of Bath Bath, England
2 Loughborough University Loughborough, England
3 University of Leeds Leeds, England
4 University of Strathclyde Glasgow, Scotland
5 University of Buckingham Buckingham, England
6 University of Exeter Exeter, England
7 London South Bank University London, England
8 Nottingham Trent University Nottingham, England
9 University of Warwick Coventry, England
10 UCL Institute of Education London, England

Source: 2019 Guardian University Guide rankings
Dịch vụ của SI-UK thật nhanh, đáng tin cậy và hiệu quả. Tư vấn viên của tôi đã nâng cao khả năng trúng tuyển vào trường đại học hàng đầu tại đây.
Carla Termini
International Business Economics
City University

Read more testimonials

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool