Top 10 đại học Anh Quốc - ngành Khoa học Sinh học

Top 10 - Khoa học Sinh học

Những trường đại học tốt nhất cho chuyên ngành Khoa học Sinh học tại Vương quốc Anh.

Top 10 đại học Anh Quốc chuyên ngành Khoa học Sinh học 2018

Bộ môn Khoa học Sinh học khám phá khoa học đời sống thông qua nghiên cứu sinh học. Sinh viên sẽ tìm hiểu những khái niệm cơ bản và rộng mở với ngành này trong năm học đầu tiên, trước khi tập trung vào một số chuyên ngành khác nhau trong năm học thứ 2 và 3. Nội dung học có thể bao gồm sinh học tế bào, sinh lý học và y sinh học.

Sau khi hoàn thành văn bằng, sinh viên có thể chuyển tiếp vào các lĩnh vực nghiên cứu, y tế và đánh giá môi trường.

Theo học ngành Khoa học Sinh học tại Vương quốc Anh

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về các khoá học Khoa học Sinh học tại Vương quốc Anh, hãy đăng ký buổi tư vấn miễn phí tại London, Manchester hoặc qua Skype ngay hôm nay.

Top 10 trường đại học Anh Quốc chuyên ngành Khoa học Sinh học

Rank University Location
1 University of Cambridge Cambridge, England
2 University of St Andrews St Andrews, Scotland
3 University of Oxford Oxford, England
4 Ulster University Ulster, Northern Ireland
5 University of Warwick Coventry, England
6 University of Surrey Guildford, England
7 University of Birmingham Birmingham, England
8 University of York York, England
9 University of Sussex Brighton, England
10 Imperial College London London, England

Source: 2018 Guardian University Guide rankings
Dịch vụ của SI-UK thật nhanh, đáng tin cậy và hiệu quả. Tư vấn viên của tôi đã nâng cao khả năng trúng tuyển vào trường đại học hàng đầu tại đây.
Carla Termini
International Business Economics
City University

Read more testimonials

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool