Top 10 đại học Anh Quốc - ngành Khoa học Máy tính
Top 10 đại học Anh Quốc - ngành Khoa học Máy tính

Top 10 - Khoa học Máy tính

Những trường đại học tốt nhất cho chuyên ngành Khoa học Máy tính tại Vương quốc Anh.

Top 10 đại học Anh Quốc chuyên ngành Khoa học Máy tính 2018

Sinh viên ngành Khoa học Máy tính sẽ tìm hiểu về các hệ thống, lý thuyết và thiết kế của mọi khía cạnh từ công cụ tìm kiếm cho tới các ứng dụng phần mềm và mạng xã hội. Khi máy tính ngày càng góp phần quan trọng hơn trong cuộc sống hàng ngày, nhu cầu cho các chuyên gia khoa học máy tính có kỹ năng cũng tăng cao mỗi năm.

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành này sẽ tìm được việc làm trong các lĩnh vực tài chính, công nghệ, kinh doanh và trò chơi, đồng thời lương khởi nghiệp cũng cao hơn so với mức trung bình trên cả nước.

Theo học ngành Khoa học Máy tính tại Vương quốc Anh

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về các khoá học chuyên ngành này, hãy đăng ký buổi tư vấn miễn phí tại London, Manchester hoặc qua Skype ngay hôm nay.

Top 10 đại học Anh Quốc chuyên ngành Khoa học Máy tính

Rank University Location
1 University of St Andrews St Andrews, Scotland
2 University of Cambridge Cambridge, England
3 University of Oxford Oxford, England
4 Loughborough University Loughborough, England
5 Imperial College London London, England
6 University of Warwick Coventry, England
7 University of Durham Durham, England
8 University of Southampton Southampton, England
9 University of Leeds Leeds, England
10 University of Surrey Guildford, England

Source: 2019 Guardian University Guide rankings
Dịch vụ của SI-UK thật nhanh, đáng tin cậy và hiệu quả. Tư vấn viên của tôi đã nâng cao khả năng trúng tuyển vào trường đại học hàng đầu tại đây.
Carla Termini
International Business Economics
City University

Read more testimonials

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool