Top 10 đại học Anh Quốc - ngành Kinh Tế
Top 10 đại học Anh Quốc - ngành Kinh Tế

Top 10 - Kinh Tế

Những trường đại học tốt nhất cho chuyên ngành Kinh Tế tại Vương quốc Anh.

Top 10 đại học Anh Quốc chuyên ngành Kinh Tế 2018

Việc theo học chuyên ngày này tại Vương quốc Anh sẽ giúp đỡ sinh viên hiểu rõ những yếu tố kinh tế định hình nên thế giới chúng ta đang sống ngày nay và sức ảnh hưởng tới người giàu và người nghèo. Nội dung học tập trung vào các vấn đề chính trị, xã hội và kinh tế, cùng lúc đó phát triển những kỹ năng cốt yếu như giải quyết vấn đề, phân tích dữ liệu và máy tính.

Nhu cầu dành cho sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành này rất cao và lương khởi nghiệp thường cao hơn hầu hết các ngành khác.

Theo học ngành Kinh Tế tại Vương quốc Anh

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về các khoá học chuyên ngành Kinh Tế tại Vương quốc Anh, hãy đăng ký buổi tư vấn miễn phí tại London, Manchester hoặc qua Skype ngay hôm nay.

Top 10 đại học Anh Quốc chuyên ngành Kinh Tế

Rank University Location
1 University of Oxford Oxford, England
2 University of Cambridge Cambridge, England
3 University of St Andrews St Andrews, Scotland
4 University of Leeds Leeds, England
5 University of Stirling Stirling, Scotland
6 Coventry University Coventry, England
7 University of Warwick Coventry, England
8 Heriot-Watt University Edinburgh, Scotland
9 University of Portsmouth Portsmouth, England
10 University of East Anglia Norwich, England

Source: 2019 Guardian University Guide rankings

“Dịch vụ của SI-UK nhanh chóng, đáng tin cậy và hiệu quả. Những chuyên gia tư vấn của họ làm việc rất chuyên nghiệp với các trường đại học tại Anh Quốc. Thông qua những lời khuyên từ các tư vấn viên và dịch vụ nộp đơn của SI-UK, tôi đã có thể nhận được thư báo nhập học tại trường đại học mà tôi mong muốn.

Carla Termini King’s College London, Kế toán Tài chính

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool