Top 10 đại học Anh Quốc chuyên ngành Nghiên cứu Văn học Anh 2018

Top 10 - Nghiên cứu Văn học Anh

Những trường đại học hàng đầu chuyên ngành Nghiên cứu Văn học Anh tại Vương quốc Anh

Top 10 đại học Anh Quốc chuyên ngành Nghiên cứu Văn học Anh 2018

Các chương trình học của chuyên ngành này tại Vương quốc Anh mang lại sự kết hợp giữa ngôn ngữ, sự sáng tạo và nội dung văn học, phát triển kỹ năng viết sáng tạo, viết văn và giao tiếp miệng cũng như thảo luận phân tích.

Văn bằng bậc đại học hoặc cao học ngành Anh Văn sẽ dẫn tới nhiều con đường nghề nghiệp đa dạng, bao gồm giảng dạy, báo chí và tiếp thị.

Theo học ngành Nghiên cứu Văn học Anh tại Vương quốc Anh

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về các khoá học chuyên ngành này, hãy đăng ký buổi tư vấn miễn phí tại London, Manchester hoặc qua Skype ngay hôm nay.

Top 10 đại học Anh Quốc chuyên ngành Nghiên cứu Văn học Anh

Rank University Location
1 University of St Andrews St Andrews, Scotland
2 University of Oxford Oxford, England
3 University of Durham Durham, England
4 University College London London, England
5 University of Cambridge Cambridge, England
6 University of Birmingham Birmingham, England
7 University of Kent Kent, England
8 Brunel University London London, England
9 University of Warwick Coventry, England
10 University of Surrey Guildford, England

Source: 2018 Guardian University Guide rankings
Dịch vụ của SI-UK thật nhanh, đáng tin cậy và hiệu quả. Tư vấn viên của tôi đã nâng cao khả năng trúng tuyển vào trường đại học hàng đầu tại đây.
Carla Termini
International Business Economics
City University

Read more testimonials

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool