Top 10 đại học Anh Quốc chuyên ngành Khoa học Pháp y 2018
Top 10 đại học Anh Quốc chuyên ngành Khoa học Pháp y 2018

Top 10 - Khoa học Pháp y

Những trường đại học hàng đầu chuyên ngành Khoa học Pháp y tại Vương quốc Anh

Top 10 đại học Anh Quốc chuyên ngành Khoa học Pháp y 2018

Khoa học Pháp y là việc thu thập và nhận định chứng cứ liên quan tới khoa học và điều tra tội phạm. Văn bằng tại Vương quốc Anh sẽ mang lại cho sinh viên lý thuyết cốt yếu và sự hiểu biết về chất độc, sinh học và khoa học hiện trường tội phạm, và sinh viên sẽ tận dụng được những trang thiết bị tân tiến kèm tính thực tiễn cao trong việc học.

Theo học ngành Khoa học Pháp y tại Vương quốc Anh

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về các khoá học chuyên ngành này, hãy đăng ký buổi tư vấn miễn phí tại London, Manchester hoặc qua Skype ngay hôm nay.

Top 10 đại học Anh Quốc chuyên ngành Khoa học Pháp y

Rank University Location
1 University of Cambridge Cambridge, England
2 University of Liverpool Liverpool, England
3 UCL Institute of Education London, England
4 University of Oxford Oxford, England
5 Newcastle University Newcastle, England
6 University of Durham Durham, England
7 Queen's University Belfast Belfast, Northern Ireland
8 University of Bristol Bristol, England
9 De Montfort University Leicester, England
10 University of Glasgow Glasgow, UK

Source: 2019 Guardian University Guide rankings

“Dịch vụ của SI-UK nhanh chóng, đáng tin cậy và hiệu quả. Những chuyên gia tư vấn của họ làm việc rất chuyên nghiệp với các trường đại học tại Anh Quốc. Thông qua những lời khuyên từ các tư vấn viên và dịch vụ nộp đơn của SI-UK, tôi đã có thể nhận được thư báo nhập học tại trường đại học mà tôi mong muốn.

Carla Termini King’s College London, Kế toán Tài chính

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool