Top 10 đại học Anh Quốc chuyên ngành Khoa học Pháp y 2018

Top 10 - Khoa học Pháp y

Những trường đại học hàng đầu chuyên ngành Khoa học Pháp y tại Vương quốc Anh

Top 10 đại học Anh Quốc chuyên ngành Khoa học Pháp y 2018

Khoa học Pháp y là việc thu thập và nhận định chứng cứ liên quan tới khoa học và điều tra tội phạm. Văn bằng tại Vương quốc Anh sẽ mang lại cho sinh viên lý thuyết cốt yếu và sự hiểu biết về chất độc, sinh học và khoa học hiện trường tội phạm, và sinh viên sẽ tận dụng được những trang thiết bị tân tiến kèm tính thực tiễn cao trong việc học.

Theo học ngành Khoa học Pháp y tại Vương quốc Anh

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về các khoá học chuyên ngành này, hãy đăng ký buổi tư vấn miễn phí tại London, Manchester hoặc qua Skype ngay hôm nay.

Top 10 đại học Anh Quốc chuyên ngành Khoa học Pháp y

Rank University Location
1 University of Durham Durham, England
2 University College London London, England
3 University of Cambridge Cambridge, England
4 University of Oxford Oxford, England
5 University of Liverpool Liverpool, England
6 University of Leicester Leicester, England
7 University of Dundee Dundee, Scotland
8 University of Glasgow Glasgow, UK
9 University of York York, England
10 Newcastle University Newcastle, England

Source: 2018 Guardian University Guide rankings
Dịch vụ của SI-UK thật nhanh, đáng tin cậy và hiệu quả. Tư vấn viên của tôi đã nâng cao khả năng trúng tuyển vào trường đại học hàng đầu tại đây.
Carla Termini
International Business Economics
City University

Read more testimonials

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool