Top 10 Đại học tại Anh Quốc ngành Khoa học Pháp y 2020
Top 10 Đại học tại Anh Quốc ngành Khoa học Pháp y 2020

Top 10 - Khoa học Pháp y

Đại học tốt nhất ngành Khoa học Pháp y tại Anh Quốc.

Top 10 Đại học tại Anh Quốc ngành Khoa học Pháp y 2020

Khoa học Pháp y là việc thu thập và nhận định chứng cứ liên quan tới khoa học và điều tra tội phạm. Văn bằng tại Vương quốc Anh sẽ mang lại cho sinh viên lý thuyết cốt yếu và sự hiểu biết về chất độc, sinh học và khoa học hiện trường tội phạm, và sinh viên sẽ tận dụng được những trang thiết bị tân tiến kèm tính thực tiễn cao trong việc học.

Xem thêm: Thông tin hướng dẫn ngành Khoa học Pháp y

Theo học ngành Khoa học Pháp y tại Anh Quốc

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm các khoá học ngành Khoa học Pháp y, hãy đăng ký tư vấn miễn phí tại SI-UK Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội. 

Top 10 Đại học tại Anh Quốc ngành Khoa học Pháp y

Rank University Location
1 University of Cambridge Cambridge, England
2 University College London London, England
3 University of Durham Durham, England
4 University of Liverpool Liverpool, England
5 University of Manchester Manchester, England
6 University of Dundee Dundee, Scotland
7 University of York York, England
8 Newcastle University Newcastle upon Tyne, England
9 University of Sheffield Sheffield, England
10 University of Edinburgh Edinburgh, Scotland

Source: 2020 Guardian University Guide rankings

“Dịch vụ của SI-UK nhanh chóng, đáng tin cậy và hiệu quả. Những chuyên gia tư vấn của họ làm việc rất chuyên nghiệp với các trường đại học tại Anh Quốc. Thông qua những lời khuyên từ các tư vấn viên và dịch vụ nộp đơn của SI-UK, tôi đã có thể nhận được thư báo nhập học tại trường đại học mà tôi mong muốn.

Carla Termini King’s College London, Kế toán Tài chính

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool