Top 10 đại học Anh Quốc chuyên ngành Kỹ Thuật

Top 10 - Kỹ Thuật

Những trường đại học hàng đầu chuyên ngành Kỹ Thuật tại Vương quốc Anh

Top 10 đại học Anh Quốc chuyên ngành Kỹ Thuật 2018

Những trường Kỹ Thuật tại Vương quốc Anh mang lại nội dung học bao phủ mọi mặt của ngành, bao gồm hoá học, dân dụng, điện, máy tính và kỹ thuật điện. Chương trình học tại Vương quốc Anh sẽ mang lại cho bạn khả năng và sự tự tin cần có để tiến bước vào những lĩnh vực phức tạp và đa dạng.

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành này dễ dàng tìm được việc làm và Vương quốc Anh tự hào với những ngôi trường kỹ thuật được xếp hạng cao nhất trên thế giới.

Theo học ngành Kỹ Thuật tại Vương quốc Anh

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về các khoá học chuyên ngành này, hãy đăng ký buổi tư vấn miễn phí tại London, Manchester hoặc qua Skype ngay hôm nay.

Top 10 đại học Anh Quốc chuyên ngành Kỹ Thuật

Rank University Location
1 Imperial College London London, England
2 University of Cambridge Cambridge, England
3 University of Oxford Oxford, England
4 University of Durham Durham, England
5 University of Bristol Bristol, England
6 University of Leeds Leeds, England
7 University of Warwick Coventry, England
8 Loughborough University Loughborough, England
9 Swansea University Swansea, Wales
10 University of Central Lancashire Preston, England

Source: 2018 Guardian University Guide rankings
Dịch vụ của SI-UK thật nhanh, đáng tin tưởng và hiệu quả. Tư vấn viên của tôi đã nâng cao khả năng trúng tuyển vào trường đại học hàng đầu tại đây.
Carla Termini
International Business Economics at City University

Read more testimonials

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool