Top 10 đại học Anh Quốc chuyên ngành Quan hệ Quốc tế 2018
Top 10 đại học Anh Quốc chuyên ngành Quan hệ Quốc tế 2018

Top 10 - Quan hệ Quốc tế

Những trường đại học tốt nhất cho ngành Quan hệ Quốc tế tại Vương quốc Anh

Top 10 đại học Anh Quốc chuyên ngành Quan hệ Quốc tế 2018

Văn bằng Quan hệ Quốc tế sẽ cung cấp kiến thức về các vấn đề quốc tế cốt yếu trên khắp các lĩnh vực rộng rãi như chính trị, giáo dục và tội phạm. Sinh viên được khuyến khích phân tích, giải thích và đánh giá những sự kiện thật trên thế giới trong một môi trường thú vị và được hỗ trợ nhiệt tình.

Theo học ngành Quan hệ Quốc tế tại Vương quốc Anh

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về các khoá học chuyên ngành này, hãy đăng ký buổi tư vấn miễn phí tại London, Manchester hoặc qua Skype ngay hôm nay.

Top 10 đại học Anh Quốc chuyên ngành Quan hệ Quốc tế

Rank University Location

Source: 2019 Guardian University Guide rankings
Dịch vụ của SI-UK thật nhanh, đáng tin cậy và hiệu quả. Tư vấn viên của tôi đã nâng cao khả năng trúng tuyển vào trường đại học hàng đầu tại đây.
Carla Termini
International Business Economics
City University

Read more testimonials

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool