Top 10 đại học Anh Quốc chuyên ngành Luật 2018

Top 10 - Luật

Những trường đại học tốt nhất cho ngành Luật tại Vương quốc Anh

Top 10 đại học Anh Quốc chuyên ngành Luật 2018

Chương trình học tại bậc đại học và cao học tại các trường đại học Anh Quốc sẽ giúp chuẩn bị cho bạn bước vào nhiều con đường nghề nghiệp đa dạng. Các khoá học được thiết kế để mang lại sự linh hoạt, đảm bảo bạn sẽ chuyển tiếp vào những lĩnh vực pháp luật khác nhau.

Đây là bộ môn được giảng dạy chủ yếu thông qua các buổi hội nghị, bài giảng và hỗ trợ học riêng, kèm theo đó là các phòng xét xử mẫu, cho phép sinh viên thực hành trong khung cảnh gần với thực tế nhất.

Theo học ngành Luật tại Vương quốc Anh

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về các khoá học chuyên ngành này, hãy đăng ký buổi tư vấn miễn phí tại London, Manchester hoặc qua Skype ngay hôm nay.

Top 10 đại học Anh Quốc chuyên ngành Luật

Rank University Location
1 University of Cambridge Cambridge, England
2 University of Oxford Oxford, England
3 Queen Mary, University of London London, England
4 University of Durham Durham, England
5 London School of Economics London, England
6 University of Dundee Dundee, Scotland
7 University of East Anglia Norwich, England
8 University of Leeds Leeds, England
9 University of York York, England
10 University College London London, England

Source: 2018 Guardian University Guide rankings
Dịch vụ của SI-UK thật nhanh, đáng tin cậy và hiệu quả. Tư vấn viên của tôi đã nâng cao khả năng trúng tuyển vào trường đại học hàng đầu tại đây.
Carla Termini
International Business Economics
City University

Read more testimonials

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool