Top 10 đại học Anh Quốc chuyên ngành Điều Dưỡng 2018

Top 10 - Điều Dưỡng

Những trường đại học tốt nhất cho ngành Điều Dưỡng tại Vương quốc Anh

Top 10 đại học Anh Quốc chuyên ngành Điều Dưỡng 2018

Các văn bằng ngành Điều Dưỡng tại Vương quốc Anh kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, chủ yếu thông qua chương trình thực tập tại các bệnh viện địa phương. Ứng viên đăng ký vào ngành học này cần có kỹ năng tính toán và học hành, cũng như khả năng giao tiếp tốt trong nhóm.

Theo học ngành Điều Dưỡng tại Vương quốc Anh

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về các khoá học chuyên ngành này, hãy đăng ký buổi tư vấn miễn phí tại London, Manchester hoặc qua Skype ngay hôm nay.

Top 10 đại học Anh Quốc chuyên ngành Điều Dưỡng

Rank University Location
1 University of Liverpool Liverpool, England
2 University of Edinburgh Edinburgh, Scotland
3 University of Glasgow Glasgow, UK
4 University of Bradford Bradford, England
5 University of Sunderland Sunderland, England
6 University of Huddersfield Huddersfield, England
7 University of East Anglia Norwich, England
8 University of Leeds Leeds, England
9 Keele University Newcastle-under-Lyme, England
10 University of Nottingham Nottingham, England

Source: 2018 Guardian University Guide rankings
Dịch vụ của SI-UK thật nhanh, đáng tin cậy và hiệu quả. Tư vấn viên của tôi đã nâng cao khả năng trúng tuyển vào trường đại học hàng đầu tại đây.
Carla Termini
International Business Economics
City University

Read more testimonials

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool