Top 10 đại học Anh Quốc chuyên ngành Chính Trị 2018
Top 10 đại học Anh Quốc chuyên ngành Chính Trị 2018

Top 10 - Chính Trị

Những trường đại học tốt nhất cho ngành Chính Trị tại Vương quốc Anh

Top 10 đại học Anh Quốc chuyên ngành Chính Trị 2018

Các văn bằng Chính Trị tại Vương quốc Anh tập trung không chỉ vào chính phủ mà còn vào cách giao tiếp, phát triển và thảo luận giữa ý tưởng và xung đột trong một thế giới ngày càng phát triển nhanh chóng.

Các kỹ năng phê bình và phân tích sẽ tập trung trong nội dung học như lý thuyết chính trị, kinh tế và quan hệ quốc tế. Sinh viên tốt nghiệp có thể tìm thấy việc làm trong các tổ chức phi chính phủ, chính phủ và chính trị.

Theo học ngành Chính Trị tại Vương quốc Anh

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về các khoá học chuyên ngành này, hãy đăng ký buổi tư vấn miễn phí tại London, Manchester hoặc qua Skype ngay hôm nay.

Top 10 đại học Anh Quốc chuyên ngành Chính Trị

Rank University Location
1 University of St Andrews St Andrews, Scotland
2 University of Cambridge Cambridge, England
3 University of Oxford Oxford, England
4 University of Bristol Bristol, England
5 Loughborough University Loughborough, England
6 University of Warwick Coventry, England
7 University of York York, England
8 London School of Economics London, England
9 Coventry University Coventry, England
10 University of Exeter Exeter, England

Source: 2019 Guardian University Guide rankings

“Dịch vụ của SI-UK nhanh chóng, đáng tin cậy và hiệu quả. Những chuyên gia tư vấn của họ làm việc rất chuyên nghiệp với các trường đại học tại Anh Quốc. Thông qua những lời khuyên từ các tư vấn viên và dịch vụ nộp đơn của SI-UK, tôi đã có thể nhận được thư báo nhập học tại trường đại học mà tôi mong muốn.

Carla Termini King’s College London, Kế toán Tài chính

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool