Top 10 Đại học tại Anh Quốc ngành Tâm lý học 2020
Top 10 Đại học tại Anh Quốc ngành Tâm lý học 2020

Top 10 - Tâm lý học

Đại học tốt nhất ngành Tâm lý học tại Anh Quốc.

Top 10 Đại học tại Anh Quốc ngành Tâm lý học 2020

Các khoá học chuyên ngành này tại Anh Quốc tập trung vào những cách tiếp cận một chủ đề phức tạp thông qua những lý thuyết và phương thức cốt yếu. Năm học đầu tiên sẽ tập trung vào các khía cạnh chính của bộ môn, khi bước vào năm thứ hai, sinh viên sẽ đi sâu hơn vào các chủ đề như tâm lý phát triển đạo đức và xã hội.

Xem thêm: Thông tin hướng dẫn ngành Tâm lý học 

Nghề nghiệp tương lai sau khi tốt nghiệp bao gồm tâm lý học lâm sàng, pháp y và thể thao trong khi những kỹ năng chính có thể được áp dụng trong các lĩnh vực nhân sự, quảng cáo và nghiên cứu thị trường.

Theo học ngành Tâm lý học tại Anh Quốc 

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm các khoá học ngành Tâm lý học, hãy đăng ký tư vấn miễn phí tại SI-UK Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội. 

Top 10 Đại học tại Anh Quốc ngành Tâm lý học

Rank University Location
1 University of Oxford Oxford, England
2 University of St Andrews St Andrews, Scotland
3 University of Bath Bath, England
4 University of Cambridge Cambridge, England
5 University College London London, England
6 Lancaster University Lancaster, England
7 University of York York, England
8 Cardiff University Cardiff, Wales
9 Nottingham Trent University Nottingham, England
10 University of Surrey Guildford, England

Source: 2020 Guardian University Guide rankings

“Dịch vụ của SI-UK nhanh chóng, đáng tin cậy và hiệu quả. Những chuyên gia tư vấn của họ làm việc rất chuyên nghiệp với các trường đại học tại Anh Quốc. Thông qua những lời khuyên từ các tư vấn viên và dịch vụ nộp đơn của SI-UK, tôi đã có thể nhận được thư báo nhập học tại trường đại học mà tôi mong muốn.

Carla Termini King’s College London, Kế toán Tài chính

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool