Top 10 đại học Anh Quốc chuyên ngành Tâm Lý 2018
Top 10 đại học Anh Quốc chuyên ngành Tâm Lý 2018

Top 10 - Tâm lý học

Những trường đại học tốt nhất cho ngành Tâm Lý tại Vương quốc Anh

Top 10 đại học Anh Quốc chuyên ngành Tâm Lý 2018

Các khoá học chuyên ngành này tại Vương quốc Anh tập trung vào những cách tiếp cận một chủ đề phức tạp thông qua những lý thuyết và phương thức cốt yếu. Năm học đầu tiên sẽ tập trung vào các khía cạnh chính của bộ môn, khi bước vào năm thứ hai, sinh viên sẽ đi sâu hơn vào các chủ đề như tâm lý phát triển đạo đức và xã hội.

Nghề nghiệp tương lai sau khi tốt nghiệp bao gồm tâm lý học lâm sàng, pháp y và thể thao trong khi những kỹ năng chính có thể được áp dụng trong các lĩnh vực nhân sự, quảng cáo và nghiên cứu thị trường.

Theo học ngành Tâm Lý tại Vương quốc Anh

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về các khoá học chuyên ngành này, hãy đăng ký buổi tư vấn miễn phí tại London, Manchester hoặc qua Skype ngay hôm nay.

Top 10 đại học Anh Quốc chuyên ngành Tâm Lý

Rank University Location
1 University of St Andrews St Andrews, Scotland
2 University of Bath Bath, England
3 University of Cambridge Cambridge, England
4 University of Oxford Oxford, England
5 University College London London, England
6 University of Durham Durham, England
7 Cardiff University Cardiff, Wales
8 University of Buckingham Buckingham, England
9 Loughborough University Loughborough, England
10 Nottingham Trent University Nottingham, England

Source: 2019 Guardian University Guide rankings
Dịch vụ của SI-UK thật nhanh, đáng tin cậy và hiệu quả. Tư vấn viên của tôi đã nâng cao khả năng trúng tuyển vào trường đại học hàng đầu tại đây.
Carla Termini
International Business Economics
City University

Read more testimonials

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool