UCAS Clearing

UCAS Clearing

Hỗ trợ miễn phí cho sinh viên ứng tuyển vào đại học tại Anh với dịch vụ Clearing.

Dịch Vụ UCAS Clearing

UCAS Clearing Là Gì?

UCAS Clearing dành cho những sinh viên chưa nhận được lời mời nhập học của trường vì 03 lý do chính:

  • Sinh viên ứng tuyển sau hạn chót
  • Kết quả thi chưa đủ điều kiện nhập học
  • Sinh viên không nhận được lời mời nhập học nào, hoặc không chấp nhận lời mời nhập học

Đây là cách các trường đại học tại Vương quốc Anh lấp kín chỉ tiêu nhập học cho các khoá vào tháng 9, kỳ khai giảng của năm học. Clearing sẽ bắt đầu vào tháng 07 và kéo dài tới tháng 09 mỗi năm.

Các khoá học tháng 09/2016

Các trường đại học Birkbeck, Hertfordshire, Westminster và West London vẫn còn chỗ cho các khoá học khai giảng vào tháng 09/2016. Tìm hiểu thêm tại đây.

Trợ Giúp Với UCAS Clearing

SI-UK có thể hỗ trợ sinh viên tìm được các khoá học hiện có tại những trường đại học Anh Quốc. Chúng tôi sẽ thay mặt bạn liên lạc với nhà trường và tìm hiểu nếu họ muốn nhận bạn vào học. Dịch vụ này miễn phí 100% cho sinh viên quốc tế.

Nếu bạn muốn bắt đầu khoá học trong năm 2016, bạn vẫn còn thời gian. Hãy đăng ký tư vấn miễn phí tại văn phòng SI-UK gần nhất hoặc thông qua Skype ngay hôm nay.

Quy Trình UCAS Clearing

1. Nhận lời khuyên miễn phí

Đăng ký buổi tư vấn miễn phí của bạn để tìm hiểu thêm về các khoá học hiện có cho kỳ nhập học tháng 09 tại các trường khắp Vương quốc Anh. Chúng tôi sẽ cùng đi qua danh sách sàng lọc với bạn và bàn bạc về những sự lựa chọn bộ môn và địa điểm học khác nhau.

2. Thay mặt bạn liên lạc với nhà trường

Sau khi chúng ta đã biết được khoá học và ngôi trường mà bạn quan tâm, tư vấn viên cá nhân của bạn sẽ liên lạc với những học viện này và tìm hiểu thêm nếu họ muốn nhận bạn vào học.

3. Nhận học thông qua Clearing

Sau khi chúng tôi đã liên lạc với nhà trường thay bạn, bạn có thể sẽ được mời nhập học không chính thức từ một số trường. Nếu bạn vẫn chưa nắm rõ thông tin về nhà trường, hãy tìm hiểu thêm về nhà trường và khu vực lân cận trước khi đồng ý nhập học.

4. Thêm sự lựa chọn Clearing vào UCAS

Nếu bạn quyết định chấp nhận lời mời nhập học từ trường, bạn sẽ cần nhập lựa chọn Clearing của mình. Bạn chỉ có thể nhập một lựa chọn mỗi lần, nhưng nếu nhà trường không xác nhận lựa chọn này, bạn vẫn có thêm nhập thêm một lựa chọn nữa.

Dịch vụ của SI-UK thật nhanh, đáng tin tưởng và hiệu quả. Tư vấn viên của tôi đã nâng cao khả năng trúng tuyển vào trường đại học hàng đầu tại đây.
Carla Termini
International Business Economics at City University

Read more testimonials

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool