Kỳ khai giảng tháng 01/2019 vào các trường đại học Anh Quốc
Kỳ khai giảng tháng 01/2019 vào các trường đại học Anh Quốc

Kỳ khai giảng tháng 01/2019

Ứng tuyển vào các khoá đại học và cao học khai giảng vào tháng 01/2019 tại các trường đại học Anh Quốc

Kỳ khai giảng tháng 01 vào các trường đại học Anh Quốc

Kỳ nhập học tháng 1 là thời điểm hoàn hảo dành cho sinh viên cần có thêm thời gian để hoàn tất chương trình dự bị đại học, đăng ký hỗ trợ tài chính hoặc sắp xếp visa.

Tìm hiểu thêm về các chương trình bậc đại học, cao học và dự bị khai giảng vào tháng 1/2019 từ một số trường đại học dưới đây và ứng tuyển cùng SI-UK ngay hôm nay.

Dịch vụ của SI-UK thật nhanh, đáng tin cậy và hiệu quả. Tư vấn viên của tôi đã nâng cao khả năng trúng tuyển vào trường đại học hàng đầu tại đây.
Carla Termini
International Business Economics
City University

Read more testimonials

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool