Kỳ khai giảng tháng 01/2020 vào các trường đại học Anh Quốc
Kỳ khai giảng tháng 01/2020 vào các trường đại học Anh Quốc

Kỳ khai giảng tháng 01/2020

Ứng tuyển vào các khoá đại học và cao học khai giảng vào tháng 01/2020 tại các trường đại học Anh Quốc

Kỳ khai giảng tháng 01 vào các trường đại học Anh Quốc

Kỳ nhập học tháng 1 là thời điểm hoàn hảo dành cho sinh viên cần có thêm thời gian để hoàn tất chương trình dự bị đại học, đăng ký hỗ trợ tài chính hoặc sắp xếp visa.

“Dịch vụ của SI-UK nhanh chóng, đáng tin cậy và hiệu quả. Những chuyên gia tư vấn của họ làm việc rất chuyên nghiệp với các trường đại học tại Anh Quốc. Thông qua những lời khuyên từ các tư vấn viên và dịch vụ nộp đơn của SI-UK, tôi đã có thể nhận được thư báo nhập học tại trường đại học mà tôi mong muốn.

Carla Termini King’s College London, Kế toán Tài chính

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool