Cách Viết Thư Giới Thiệu Cá Nhân

Viết Thư Giới Thiệu Cá Nhân

Nội dung cần đề cập và cách viết thư giới thiệu để thành công.

Thư Giới Thiệu Cá Nhân Của Bạn

Thư Giới Thiệu Cá Nhân Có Quan Trọng Không?

Là một sinh viên quốc tế đang hết sức mình cố gắng gia nhập đại học tại Vương quốc Anh, điều tối quan trọng bạn cần nhớ là các văn bản hỗ trợ cần phải đạt tiêu chuẩn cao nhất.

SI-UK có thể giúp bạn lập kế hoạch và sắp xếp nội dung của thư giới thiệu cá nhân và CV.

Những văn bản này quan trọng bởi nhân viên phòng tuyển sinh sẽ tìm hiểu được phẩm chất, nền tảng văn hoá giáo dục và độ phụ hợp của bạn với khoá học.

Điều Gì Tiếp Theo?

Sau khi bạn đã hoàn thiện thư giới thiệu cá nhân của mình và ghé thăm văn phòng để gặp gỡ tư vấn viên của chúng tôi, thư giới thiệu của bạn sẽ được chỉnh sửa để đảm bảo tiếng Anh được viết rõ ràng và đúng ngữ pháp. Sau khi quy trình kết thúc, chúng tôi sẽ gửi trả thư giới thiệu cá nhân lại cho bạn trong vòng 1-3 ngày.

  • SI-UK sẽ chỉnh sửa thư giới thiệu cá nhân của bạn hoàn toàn miễn phí. Đăng ký tư vấn ngay hôm nay!

Thư Giới Thiệu Cá Nhân Mẫu

Vui lòng tham khảo bài mẫu bên dưới của thư giới thiệu cá nhân cho khoá học Nghiên Cứu Phát Triển.

Dịch vụ của SI-UK thật nhanh, đáng tin tưởng và hiệu quả. Tư vấn viên của tôi đã nâng cao khả năng trúng tuyển vào trường đại học hàng đầu tại đây.
Carla Termini
International Business Economics at City University

Read more testimonials

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool