Học Bổng cho Sinh Viên Quốc Tế

Học Bổng Đại Học tại Vương Quốc Anh

Học bổng, trợ cấp và thông tin hỗ trợ tài chính
cho sinh viên quốc tế.

Học Bổng Đại Học tại Vương Quốc Anh

Học bổng và quỹ tài trợ dành cho sinh viên quốc tế

SI-UK giúp mang lại học bổng dành cho những sinh viên quốc tế có quan tâm tới việc theo học tại Vương quốc Anh. Chúng tôi đã đưa ra 100 học bổng đặc biệt dành cho sinh viên quốc tế sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Mối quan hệ thân thiết giữa SI-UK và các trường đại học tại Vương quốc Anh, kết hợp với những tài nguyên trực tuyến của chúng tôi cho phép các ứng viên xứng đáng tìm được học bổng phù hợp và có ích cho tương lai của họ.

Chúng tôi sẽ

 • Thông báo với bạn về các khoá học có chương trình học bổng dành riêng cho sinh viên của SI-UK
 • Tìm học bổng phù hợp với sở thích học tập và ngân sách của bạn
 • Cập nhật thông tin về học bổng địa phương và quốc gia
 • Lên sườn cho nội dung của thư ứng tuyển học bổng
 • Gửi và theo dõi đơn xin học bổng tới các trường đại học

Chúng tôi có thể giúp bạn với đơn ứng tuyển

Nếu bạn đang quan tâm tới việc tìm hiểu thêm về học bổng đại học tại Vương quốc Anh, hãy đăng ký tư vấn miễn phí ngay hôm nay.

Thông tin học bổng dựa tuỳ theo quốc gia

Dịch vụ của SI-UK thật nhanh, đáng tin cậy và hiệu quả. Tư vấn viên của tôi đã nâng cao khả năng trúng tuyển vào trường đại học hàng đầu tại đây.
Carla Termini
International Business Economics
City University

Read more testimonials

 • Study at University of Glasgow
 • Study at University of Kent
 • Study at University of Oxford
 • Study at University of East Anglia
 • Study at London School of Economics
 • Study at University of Liverpool