Học Bổng cho Sinh Viên Quốc Tế
Học Bổng cho Sinh Viên Quốc Tế

Học Bổng Đại Học tại Vương Quốc Anh

Học bổng, trợ cấp và thông tin hỗ trợ tài chính
cho sinh viên quốc tế.

Học Bổng Đại Học tại Vương Quốc Anh

SI-UK có thể giúp đỡ sinh viên quốc tế quan tâm tới các học bổng và hỗ trợ tài chính tại Vương quốc Anh. Chúng tôi đã cấp hơn 100 học bổng đặc biệt dành cho sinh viên quốc tế có sử dụng dịch vụ của chúng tôi và nhờ mối quan hệ chặt chẽ với các trường đại học Anh, kết hợp cùng tài liệu học trực tuyến cho phép mọi ứng viên có tài năng có thể tìm được học bổng có lợi cho tương lai của mình.

Tìm kiếm học bổng tại Anh

Bạn đang tìm kiếm các loại hình học bổng và hỗ trợ tài chính cho việc học tại Vương quốc Anh? Công cụ tìm kiếm học bổng của chúng tôi mang lại hàng trăm cơ hội cho bạn.

Chúng tôi sẽ

  • Thông báo với bạn về các khoá học có chương trình học bổng dành riêng cho sinh viên của SI-UK
  • Cập nhật thông tin về học bổng địa phương và quốc gia
  • Lên sườn cho nội dung của thư ứng tuyển học bổng
  • Gửi và theo dõi đơn xin học bổng tới các trường đại học

Đăng ký nhận học bổng cùng SI-UK

Nếu bạn đang quan tâm tới việc tìm hiểu thêm về học bổng đại học tại Vương quốc Anh, hãy đăng ký tư vấn miễn phí ngay hôm nay.

Thông tin học bổng dựa tuỳ theo quốc gia

“Dịch vụ của SI-UK nhanh chóng, đáng tin cậy và hiệu quả. Những chuyên gia tư vấn của họ làm việc rất chuyên nghiệp với các trường đại học tại Anh Quốc. Thông qua những lời khuyên từ các tư vấn viên và dịch vụ nộp đơn của SI-UK, tôi đã có thể nhận được thư báo nhập học tại trường đại học mà tôi mong muốn.

Carla Termini King’s College London, Kế toán Tài chính

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool