Kỳ Thi Tiếng Anh Đảm Bảo cho Visa Anh
Kỳ Thi Tiếng Anh Đảm Bảo cho Visa Anh

Kỳ Thi Tiếng Anh Đảm Bảo (SELT)

Cải thiện tiếng Anh để đăng ký visa thành công.

Kỳ Thi Tiếng Anh Đảm Bảo (SELT) cho Visa Anh

Nếu bạn cần chứng minh trình độ tiếng Anh cho việc ứng tuyển visa đi Vương quốc Anh, bạn sẽ cần thực hiện kỳ thi Secure English Language Test (SELT) được chứng nhận bởi Cục xuất nhập cảnh Vương quốc Anh. Các bài thi Trinity GESE và ISE có tại SELTS, được chứng nhận cho việc xin visa bởi Cục xuất nhập cảnh Vương quốc Anh.

SELT có thể được thực hiện tại Trinity College London, một đối tác uy tín của SI-UK. Có 02 loại hình của SELT:

- Graded Examinations in Spoken English (GESE)

Các bài thi phân loại tiếng Anh nói kiểm tra khả năng nghe và nói tiếng Anh của những cá nhân với ngôn ngữ đầu không phải tiếng Anh. Các bài thi tập trung vào việc xây dựng sự thúc đẩy và sự tự tin trong việc sử dụng tiếng Anh và cho phép sinh viên đánh giá tiến trình của mình từ khi bắt đầu cho tới khi lưu loát.

Các bài thi thuộc dạng trao đổi miệng không có kịch bản với giám thị và đề cập tới nhiều chủ đề và nhiệm vụ khác nhau. Các bài thi dành cho bất kỳ ai từ 5 tuổi trở lên và được thiết kế để phù hợp với mỗi người học.

Cẩm nang thông tin GESE đặt ra nội dung và khuôn khổ cho bài thi và bao gồm các ghi chú hướng dẫn dành cho giáo viên và điều luật thi. Bài thi GESE có tại rất nhiều quốc gia và có thể được thực hiện vào nhiều thời điểm trong năm tại các trung tâm thi Trinity.

- Integrated Skills in English (ISE) 

Các kỹ năng tích hợp trong tiếng Anh (ISE) là 04 chứng chỉ kỹ năng dành cho người trẻ và trưởng tàhnh - thông thường tại các trường học, cao đẳng hoặc đậi học. Đây cũng là bài thi dành cho những giáo viên cần có được chứng chỉ tiếng Anh uy tín.

ISE dánh giá khả năng tương tác bằng tiếng Anh của sinh viên một cách xác thực và có ý nghĩa thông qua các nhiệm vụ đọc và viết, nghe và nói tích hợp. Chuẩn bị cho ISE xây dựng được kỹ năng tiếng Anh đời thực và những kỹ năng cần thiết cho việc học tập và làm việc.

SELT được chứng nhận tại hơn 120 trường đại học, cao đẳng và ngôn ngữ tại Vương quốc Anh. Liên lạc với SI-UK ngay hôm nay để chúng tôi có thể sắp xếp thi cho bạn.

“Dịch vụ của SI-UK nhanh chóng, đáng tin cậy và hiệu quả. Những chuyên gia tư vấn của họ làm việc rất chuyên nghiệp với các trường đại học tại Anh Quốc. Thông qua những lời khuyên từ các tư vấn viên và dịch vụ nộp đơn của SI-UK, tôi đã có thể nhận được thư báo nhập học tại trường đại học mà tôi mong muốn.

Carla Termini King’s College London, Kế toán Tài chính

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool