Xếp Hạng Các Ngành Học Đại Học tại Vương Quốc Anh 2019
Xếp Hạng Các Ngành Học Đại Học tại Vương Quốc Anh 2019

Xếp Hạng Ngành Học Đại Học 2019

Tìm hiểu 10 trường đại học hàng đầu tại Vương quốc Anh
với hơn 50 ngành học khác nhau.

Xếp Hạng Các Ngành Học 2019

Hãy chọn một ngành học trong danh sách dưới đây để tìm 10 trường đại học hàng đầu tại Vương quốc Anh trong lĩnh vực tương ứng năm 2019.

Sau khi danh sách hiện ra, bạn có thể nhấp vào tên của từng trường để tìm hiểu thông tin chi tiết các khoá học, dịch vụ dành cho sinh viên quốc tế, nhà ở và bảng xếp hạng các trường.

 

Thông tin xếp hạng sẽ hiển thị tại đây

Dịch vụ của SI-UK thật nhanh, đáng tin cậy và hiệu quả. Tư vấn viên của tôi đã nâng cao khả năng trúng tuyển vào trường đại học hàng đầu tại đây.
Carla Termini
International Business Economics
City University

Read more testimonials

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool