Cách Đăng Ký Nhập Học

Cách Đăng Ký Nhập Học

Cách đăng ký nhập học vào các trường
với hỗ trợ miễn phí của SI-UK.

Cách Ghi Danh vào Đại Học tại Vương Quốc Anh

Đăng ký nhập học vào các trường đại học ở Vương quốc Anh với SI-UK thật nhanh gọn và đơn giản! Chúng tôi sẽ giúp bạn lựa chọn từ hàng ngàn các khoá học và hàng trăm các trường ngôn ngữ / cao đẳng / đại học ở khắp Vương quốc Anh với hỗ trợ ứng tuyển miễn phí của chúng tôi.

Quy Trình Ứng Tuyển

1 - Buổi tư vấn đầu tiên

Các chuyên gia tư vấn của chúng tôi sẽ giải thích quy trình ứng tuyển và thảo luận với bạn về việc học tập và mục tiêu nghề nghiệp.

2 - Chọn trường

Tư vấn viên của riêng bạn sẽ đánh giá học bạ và gợi ý 03 trường đại học bạn nên ghi danh để nhận được lời mời nhập học.

3 - Tạo hồ sơ ứng tuyển

Chúng tôi sẽ kiểm định bài luận cá nhân, CV, thư giới thiệu và các mẫu đơn ứng tuyển trước khi nộp hồ sơ gửi tới 03 trường đại học.

4 - Kiểm tra trình độ tiếng Anh

Bài thi thử IELTS sẽ cho phép giáo viên tiếng Anh nhiều kinh nghiệm của chúng tôi đánh giá được trình độ hiện tại của bạn. Chúng tôi sẽ đánh giá kết quả và đưa ra lời khuyên về cách đạt được mục tiêu điểm số của bạn một cách tốt nhất.

5 - Nhận thư mời nhập học

Bạn sẽ được lời mời nhập học có điều kiện hoặc không có điều kiện, và chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn trong việc đưa ra được quyết định đúng đắn nhất.

6 - Đảm bảo visa tới Vương quốc Anh

Dịch Vụ Visa Sinh Viên của chúng tôi có thể giúp bạn có được visa sinh viên tier 4.

Tìm hiểu thêm về:

Các Mốc Trong Quy Trình Ứng Tuyển

Năm học 2016

18 tháng 08

Ngày nhận kết quả thi GCE, A-Level và Diploma. Clearing bắt đầu.

20 tháng 09

Hạn chót nộp đơn ứng tuyển cho năm học 2016.

20 tháng 10

Hạn chót đăng ký lựa chọn Clearing cho các trường để đưa ra quyết định.

 

Năm học 2017

06 tháng 09

Đơn ứng tuyển hoàn tất gửi tới các trường đại học và cao đẳng.

15 tháng 10

Hạn chót cho đơn ứng tuyển vào Oxford, Cambridge, và hầu hết các khoá học ngành Y Học, Nha Khoa và Y học/Khoa học Thú Y.

15 tháng 01

Hạn chót nộp đơn trên UCAS với hầu hết các khoá học là 18:00.

24 tháng 03

Hạn chót nộp đơn trên UCAS cho ứng viên một số khoá học nghệ thuật và thiết kế là 18:00. Một số khoá học khác có hạn chót là 15 tháng 01 - vui lòng kiểm tra thông tin chi tiết của hạn nộp đúng.

04 tháng 05

Nếu bạn đã nhận đủ quyết định từ tất cả các trường trước hoặc trong ngày 31 tháng 03, bạn phải phản hồi những lời mời nhập học vào ngày này hoặc bạn sẽ bị từ chối.

05 tháng 05

Nếu bạn đã ứng tuyển cho hạn chót vào tháng 01 và vẫn đang chờ, các trường đại học sẽ phải đưa ra quyết định vào lúc này. Lựa chọn sẽ không thành công nếu bạn chưa nhận được thư mời nhập học nào.

08 tháng 06

Nếu bạn đã nhận đủ quyết định từ các trường trước hoặc trong ngày 05 tháng 05, bạn phải phản hồi những lời mời nhập học vào ngày này hoặc bạn sẽ bị từ chối.

22 tháng 06

Nếu bạn đã nhận đủ quyết định từ các trường trước hoặc trong ngày 08 tháng 06, bạn phải phản hồi những lời mời nhập học vào ngày này hoặc bạn sẽ bị từ chối.

30 tháng 06

Hạn chót nộp đơn cho tất cả các đơn ứng tuyển. Nếu đơn chưa được gửi vào 18:00, bạn sẽ vào vòng Clearing.

05 tháng 07

Vòng Clearing bắt đầu

13 tháng 07

Nếu bạn đã nộp đơn trước hoặc trong ngày 30 tháng 06 và đang chờ, các trường sẽ phải đưa ra quyết định vào lúc này.

20 tháng 07

Nếu bạn đã nhận đủ quyết định từ các trường trước ngày 14 tháng 07, bạn phải phản hồi những lời mời nhập học vào ngày này hoặc bạn sẽ bị từ chối.

17 tháng 08

Ngày nhận kết quả thi GCE, A-Level và Diploma. Vòng Clearing bắt đầu.

20 tháng 09

Hạn chót nộp đơn ứng tuyển cho năm học 2017.

23 tháng 10

Hạn chót cho lựa chọn Clearing và cho các trường đưa ra quyết định.

Dịch vụ của SI-UK thật nhanh, đáng tin tưởng và hiệu quả. Tư vấn viên của tôi đã nâng cao khả năng trúng tuyển vào trường đại học hàng đầu tại đây.
Carla Termini
International Business Economics at City University

Read more testimonials

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool