Giới Thiệu | Làm Quen Với Đội Ngũ SI-UK

Nhân viên SI-UK Việt Nam

Lời giới thiệu từ ban giám đốc và nhân viên SI-UK. Chúng tôi mong chờ được hỗ trợ bạn du học tại Vương quốc Anh.

Giám đốc SI-UK

Lucy Lu (Lu Thi Hong Nham)

Country Director

Nhân viên SI-UK Việt Nam

Doan Thi Oanh

Country Manager

Nguyen Hong Trang

Counsellor

Nguyen Thi Hanh

Counsellor

Ta Tieu Oanh

Counsellor

Doan Thi Kim Loan

Counsellor

Phan Ho Phuong Thao

Admission Officer

Nguyen Thu Hang

Admission Officer

Truong ThuyQuynh

Admission Officer

Hoang Minh Ngoc

Marketing Executive

Studying in the UK

“Dịch vụ của SI-UK nhanh chóng, đáng tin cậy và hiệu quả. Những chuyên gia tư vấn của họ làm việc rất chuyên nghiệp với các trường đại học tại Anh Quốc. Thông qua những lời khuyên từ các tư vấn viên và dịch vụ nộp đơn của SI-UK, tôi đã có thể nhận được thư báo nhập học tại trường đại học mà tôi mong muốn.

Carla Termini King’s College London, Kế toán Tài chính

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool
  • Study at University of Birmingham