Giới Thiệu | Làm Quen Với Đội Ngũ SI-UK

Đội Ngũ Nhân Viên

Nhân viên SI-UK Việt Nam

Lời giới thiệu từ ban giám đốc và nhân viên SI-UK. Chúng tôi mong chờ được hỗ trợ bạn du học tại Vương quốc Anh.

Giám đốc SI-UK

Quang

Country Director

Nhân viên SI-UK Việt Nam

Phan T. Ngọc Mai

Senior Counsellor/ Hochiminh Office Manager

Trần Thị Thảo

Counsellor

Nguyễn Thị Phương Thảo

Senior Counsellor/ Hanoi Office Manager

Thy Ng

Relations & Marketing Specialist

Studying in the UK

“Dịch vụ của SI-UK nhanh chóng, đáng tin cậy và hiệu quả. Những chuyên gia tư vấn của họ làm việc rất chuyên nghiệp với các trường đại học tại Anh Quốc. Thông qua những lời khuyên từ các tư vấn viên và dịch vụ nộp đơn của SI-UK, tôi đã có thể nhận được thư báo nhập học tại trường đại học mà tôi mong muốn.

Carla Termini King’s College London, Kế toán Tài chính

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool