Lịch Học & Biểu Phí IELTS

Trung tâm luyện thi IELTS

SI-UK Việt Nam thường xuyên mở các lớp tiếng Anh tổng quát và luyện thi IELTS với sĩ số giới hạn nhằm đem lại hiệu quả học tập tốt nhất cho các học viên có ý định du học. Thời gian học tập linh hoạt theo nhu cầu thực tế của từng học viên. Các học viên phải tham gia bài kiểm tra đầu vào gồm 4 kỹ năng để xác định trình độ hiện tại. Theo đó, đội ngũ giáo viên của trung tâm sẽ đưa ra một lộ trình học tập phù hợp cho từng học viên.

Tất cả các cấp độ, học viên sẽ lên lớp 3 buổi một tuần. Đối với chương trình tiếng Anh tổng quát, mỗi buổi học sẽ kéo dài 2 giờ. Riêng với chương trình luyện thi IELTS, mỗi buổi học sẽ kéo dài 3 giờ. 

Giờ học cho các buổi như sau: 

  1. Tiếng Anh tổng quát (gồm 5 cấp độ với thời lượng cho mỗi cấp độ là 60 giờ)

Vỡ lòng (Beginner)

Sơ cấp 1 (Elementary 1)

Sơ cấp 2 (Elementary 2)

Sơ trung cấp 1 (Pre-intermediate 1)

Sơ trung cấp 2 (Pre-intermediate 2)

Hai – Tư – Sáu:                     9:00 – 11:00               15:00 – 17:00            17:30 – 19:30

Ba – Năm – Bảy:                   9:00 – 11:00               15:00 – 17:00            17:30 – 19:30

  1. Luyện thi IELTS (gồm 3 cấp độ với thời lượng cho mỗi cấp độ là 72 giờ)

IELTS Start-up (thang điểm IELTS 4.0 - 5.0)

IELTS Lead-up (thang điểm IELTS 5.0 – 6.5)

IELTS Speed-up (thang điểm IELTS 6.5 – 7.5)

IELTS Exceptional (thang điểm IELTS 7.5 trở lên)

Hai – Tư – Sáu:                     9:00 – 12:00               14:00 – 17:00            17:30 – 20:30

Ba – Năm – Bảy:                   9:00 – 12:00               14:00 – 17:00            17:30 – 20:30

Nếu học viên có nhu cầu học một mình hoặc học với một nhóm nhỏ từ 2-3 học viên theo khung thời gian riêng, trung tâm sẽ sắp xếp để đáp ứng nhu cầu của từng đối tượng học viên. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Chúng tôi có thể giúp bạn

Nếu bạn đang quan tâm tới các khóa luyện thi IELTS tại TP.HCM, hãy đăng ký tư vấn miễn phí ngay hôm nay.

Studying in the UK

“Dịch vụ của SI-UK nhanh chóng, đáng tin cậy và hiệu quả. Những chuyên gia tư vấn của họ làm việc rất chuyên nghiệp với các trường đại học tại Anh Quốc. Thông qua những lời khuyên từ các tư vấn viên và dịch vụ nộp đơn của SI-UK, tôi đã có thể nhận được thư báo nhập học tại trường đại học mà tôi mong muốn.

Carla Termini King’s College London, Kế toán Tài chính

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool
  • Study at University of Birmingham