Tư Vấn Luyện Thi IELTS tại TP.HCM

Đăng Ký Luyện Thi IELTS

Đăng ký luyện thi IELTS 

Nếu bạn đang quan tâm tới việc luyện thi IELTS với SI-UK tại Hồ Chí Minh, vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua mẫu đơn dưới đây.

Ngoài ra, bạn cũng có thể gọi số điện thoại: 1800 6049.

Studying in the UK

“Dịch vụ của SI-UK nhanh chóng, đáng tin cậy và hiệu quả. Những chuyên gia tư vấn của họ làm việc rất chuyên nghiệp với các trường đại học tại Anh Quốc. Thông qua những lời khuyên từ các tư vấn viên và dịch vụ nộp đơn của SI-UK, tôi đã có thể nhận được thư báo nhập học tại trường đại học mà tôi mong muốn.

Carla Termini King’s College London, Kế toán Tài chính

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool