Private IELTS lessons in Ho CHi Minh

Private IELTS Lessons

Study one-to-one with your own personal tutor

If you wish to focus on one particular area of the IELTS exam, study at specific times to fit in with your schedule, or go through an intense period of learning over the course of a week, then private IELTS lessons with an experienced tutor can help you hit your target score quickly.

 • 10 hour package - £500
 • 20 hour package - £950
 • 30 hour package - £1400
 • 40 hour package - £1800

Why choose private IELTS lessons?

 • Can study just one area of the IELTS exam
 • One-to-one teaching with experienced teachers
 • Faster learning process
 • Flexible schedule and lesson time

Private IELTS lessons in Ho CHi Minh

If you wish to study one-to-one IELTS lessons, arrange a free consultation today.

“Dịch vụ của SI-UK nhanh chóng, đáng tin cậy và hiệu quả. Những chuyên gia tư vấn của họ làm việc rất chuyên nghiệp với các trường đại học tại Anh Quốc. Thông qua những lời khuyên từ các tư vấn viên và dịch vụ nộp đơn của SI-UK, tôi đã có thể nhận được thư báo nhập học tại trường đại học mà tôi mong muốn.

Carla Termini King’s College London, Kế toán Tài chính

 • Study at University of Glasgow
 • Study at University of Kent
 • Study at University of Oxford
 • Study at University of East Anglia
 • Study at London School of Economics
 • Study at University of Liverpool
 • Study at University of Birmingham