Online IELTS Practice Test for Students

Online IELTS Practice Test

You can now take an IELTS Practice Test online with SI-UK. An IELTS Practice Test enables our teaching staff to assess your current reading, writing, speaking and listening ability before study begins, highlighting your strengths and weaknesses.

Because of the importance that the IELTS exam carries, it is advisable that you are as prepared as possible before beginning a course of study. Completing an IELTS Practice Test allows our experienced teachers to address where you need to improve and how.

How does an Online IELTS Practice Test work?

 • Meet with an SI-UK Language School teacher via Skype
 • Tested on reading, writing, speaking and listening
 • Lasts 90 minutes
 • Results within 48 hours

Take an IELTS Practice Test online today

The cost of an Online Practice Test is £50. If you are interested in taking an IELTS Practice Test online, please complete the form below or add the item to your cart.

Trình độ tiếng Anh hiện tại

Tôi đồng ý nhận thông tin điện tử và qua điện thoại từ SI-UK liên quan tới các dịch vụ ứng tuyển đại học tại Vương quốc Anh của công ty. Tôi hiểu rằng tôi có thể thay đổi lựa chọn hoặc ngưng nhận thông tin từ SI-UK vào bất kỳ thời điểm nào, thông qua đường link huỷ có trong email của SI-UK.

Liên lạc với SI-UK và khởi động cho chặng đường tới mức điểm IELTS mong muốn của bạn!

“Dịch vụ của SI-UK nhanh chóng, đáng tin cậy và hiệu quả. Những chuyên gia tư vấn của họ làm việc rất chuyên nghiệp với các trường đại học tại Anh Quốc. Thông qua những lời khuyên từ các tư vấn viên và dịch vụ nộp đơn của SI-UK, tôi đã có thể nhận được thư báo nhập học tại trường đại học mà tôi mong muốn.

Carla Termini King’s College London, Kế toán Tài chính

 • Study at University of Glasgow
 • Study at University of Kent
 • Study at University of Oxford
 • Study at University of East Anglia
 • Study at London School of Economics
 • Study at University of Liverpool
 • Study at University of Birmingham