Bellerbys Brighton và Medical School đưa ra chương trình đối tác mới ngành Eilte Medics

Bellerbys Brighton và Medical School đưa ra chương trình đối tác mới ngành Eilte Medics

Thứ Ba, 01/08/2017

Bellerbys College Brighton đã kết hợp cùng Brighton and Sussex Medical School (BSMS) để đưa ra chương trình Elite Medics mới dành cho sinh viên quốc tế có niềm đam mê với y học.

Sinh viên được nhận vào chương trình sẽ được đảm bảo buổi phỏng vấn cho văn bằng Bachelor of Medicine Bachelor of Surgery (BMBS) của BSMS. Sinh viên sẽ theo học các môn A-levels chính theo nhóm riêng và tận dụng những hoạt động lâm sàng và học thuật đa dạng, bao gồm theo học cùng các sinh viên ngành y hiện tại ở BSMS và các buổi giảng dạy bởi chuyên gia từ BSMS. Họ cũng sẽ nhận được lợi ích từ việc học riêng với giáo viên của Bellerbys kèm hướng dẫn từ chuyên gia trong quy trình ứng tuyển cho trường Y học.

Văn bằng BMBS được đồng trao thưởng bởi cả hai trường đại học, đạt được tỉ lệ ứng tuyển thuộc hàng cao nhất tại bất kỳ trường y học Anh Quốc nào. Sinh viên được nhận vào chương trình Elite Medics cũng có thể ứng tuyển vào các chương trình đại học khác thông qua UCAS.

Bạn muốn tìm hiểu thêm? Hãy đăng ký buổi ứng tuyển miễn phí tại London hoặc Manchester ngay hôm nay.

“Dịch vụ của SI-UK nhanh chóng, đáng tin cậy và hiệu quả. Những chuyên gia tư vấn của họ làm việc rất chuyên nghiệp với các trường đại học tại Anh Quốc. Thông qua những lời khuyên từ các tư vấn viên và dịch vụ nộp đơn của SI-UK, tôi đã có thể nhận được thư báo nhập học tại trường đại học mà tôi mong muốn.

Carla Termini King’s College London, Kế toán Tài chính

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool
  • Study at University of Birmingham