Southampton Solent giới thiệu các khoá học mới cho kỳ khai giảng tháng 09/2018

Southampton Solent giới thiệu các khoá học mới cho kỳ khai giảng tháng 09/2018

Thứ Ba, 03/04/2018

Southampton Solent University mang lại nhiều khoá học mới cho kỳ khai giảng tháng 09/2018 và bạn vẫn còn thời gian để đăng ký nhập học!

Các khoá học mới này được phát triển từ sự hợp tác với các chuyên gia để đảm bảo nội dung bắt kịp với thời đại và yêu cầu mới nhất trong ngành (yêu cầu về lao động, những công nghệ mới, các chứng chỉ chuyên môn) và sinh viên được khuyến khích đăng ký nhập học ngay từ hôm nay.

 • Digital and Technology Solutions Degree Apprenticeship
 • BA (Hons) Football Business Management
 • BA (Hons) Health and Fitness Management
 • BA (Hons) Physical Education
 • BA (Hons) Sport Coaching and Sport Development
 • BA (Hons) Sport Management
 • BEng (Hons) Vehicle Engineering
 • BSc (Hons) Sport and Exercise Psychology
 • BSc (Hons) Sport Performance Coaching
 • BSc (Hons) Sustainability Science
 • Msci Football Science
 • Msci Sustainability Science 
 • MA Design for Health and Wellbeing
 • MA Post Production in Film and Television
 • MSc Marketing
 • BA (Hons) Marketing with Advertising
 • BA (Hons) Marketing with Sport
 • BSc (Hons) Adult Nursing Practice
 • BSc (Hons) Biomedical Science
 • BSc (Hons) Maritime Law and Business
 • BSc (Hons) Virtual and Augmented Reality (Software Development)
 • BA (Hons) Virtual and Augmented Reality (Design)

Bạn quan tâm tới việc tìm hiểu thêm và đăng ký cho các khoá học nêu trên? Nếu vậy, các tư vấn viên đại học của chúng tôi sẽ giúp bạn nộp đơn ứng tuyển đạt chất lượng cao nhất! Hãy đăng ký buổi tư vấn miễn phí ngay hôm nay.

“Dịch vụ của SI-UK nhanh chóng, đáng tin cậy và hiệu quả. Những chuyên gia tư vấn của họ làm việc rất chuyên nghiệp với các trường đại học tại Anh Quốc. Thông qua những lời khuyên từ các tư vấn viên và dịch vụ nộp đơn của SI-UK, tôi đã có thể nhận được thư báo nhập học tại trường đại học mà tôi mong muốn.

Carla Termini King’s College London, Kế toán Tài chính

 • Study at University of Glasgow
 • Study at University of Kent
 • Study at University of Oxford
 • Study at University of East Anglia
 • Study at London School of Economics
 • Study at University of Liverpool
 • Study at University of Birmingham